Thảo luận:Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi Mekong Bluesman trong đề tài Tên tiếng Pháp

Tên tiếng Pháp

sửa

Bài này liên kết với bài fr:Notre-Dame Saigon, nhưng tên tiếng Pháp của nhà thờ này là Notre-Dame de Saigon, nếu tôi còn nhớ đúng. Mekong Bluesman 21:17, ngày 15 tháng 3 năm 2007 (UTC)Trả lời

Tôi đã tìm ra lý do của sự viết sai này. Một thành viên vô danh (Thành viên:58.186.71.43) đã cho thêm liên kết sang fr:Notre-Dame Saigon vào bài này, rồi sang bên Wikípedia Francaise tạo ra bài đó. Thành viên đó không biết là trong tiếng Pháp tên đúng phải là Notre-Dame de Saigon. Mọi người nên chú ý đến sự phá hoại (?) có cao độ này! Mekong Bluesman 21:28, ngày 15 tháng 3 năm 2007 (UTC)Trả lời

Cần dẫn nguồn

sửa

"Năm 1945, tượng này bị Chính phủ Đế quốc Việt Nam của Thủ tướng Trần Trọng Kim phá bỏ, nhưng cái bệ đài bằng đá hoa cương đỏ thì vẫn còn tồn tại ở đó mà không có bất cứ một bức tượng nào đặt lên trên."

Thông tin này không thấy nguồn ở đâu. Việc phá tượng đài Pháp, chỉ có thị trưởng Trần Văn Lai của chính quyền Trần Trọng Kim thực hiện ở Hà Nội mà thôi. Còn các tượng đài ở Sài Gòn, chính ông Trần Văn Giàu (Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ) xác nhận là do Việt Minh phá, chỉ không đụng tới tượng Petrus Ký thôi, còn hầu hết các tượng khác bị Việt Minh quăng xuống sông Sài Gòn trong cách mạng tháng 8 năm 45

Quay lại trang “Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn”.