Thảo luận:Oregon

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Hoa Kỳ
Flag of the United States.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoa Kỳ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

UntitledSửa đổi

Kính thưa qúi vị: Một vài chi tiết cần nhật tu về TB Oregon: 1./ Dân số hơn 3.8 triệu. 2./Chiều rộng : 400 miles (640 km) 3./ Thống đốc hiện tại: John Kizbaker 4./ Secretary of State: Kate Brown (Ngoại giao ?) 50.53.59.83 (thảo luận) 01:13, ngày 23 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Oregon”.