Thảo luận:Paul Robeson

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.

UntitledSửa đổi

Có bạn nào đổi hộ tớ tên bài này là "Paul Robeson" không? Tớ ko biết làm. Cảm ơn. --Lamb2 01:20, ngày 14 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Trung lậpSửa đổi

Tôi gắn thẻ trung lập cho bài này vì bài này dùng từ ngữ ca tụng nhân vật: "đa tài", "thành công vang dội". Nguyễn Hữu Dng 08:34, ngày 19 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Paul Robeson”.