Thảo luận:Sự kiện Lư Câu Kiều

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Khốttabít trong đề tài Untitled
Thêm đề tài

UntitledSửa đổi

Nội dung bài hiện tại thiên về cách nhìn của phía Trung Quốc. Vì thế tôi treo biển không trung lập. --Khốttabít (thảo luận) 02:36, ngày 21 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Sự kiện Lư Câu Kiều”.