Thảo luận:Tây Hạ

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi TRMC trong đề tài Dịch phần tham khảo

Untitled

sửa

Nhà Liêu bị Kim diệt chứ không phải Tây Hạ. Tôi đã sửa.Lecoeurl (thảo luận) 16:59, ngày 23 tháng 1 năm 2008 (UTC)lecoeurlTrả lời

Dịch phần tham khảo

sửa

Bài này ai biết tiếng Hán thì dịch phần tham khảo giùm, giờ toàn tiếng Hán độc giả bình thường không hiểu. Tôi có sửa vài chữ trong đó, thậm chí thay bằng câu chửi tục chẳng hạn, chắc cũng chẳng ai biết. Earthshaker (thảo luận) 22:05, ngày 17 tháng 4 năm 2014 (UTC)Trả lời

Nhiều bài cũng toàn chú thích tiếng Trung, chú thích mà người đọc không hiểu thì chú thích làm gì.--ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ (Thảo luận · Đóng góp) 14:28, ngày 18 tháng 4 năm 2014 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Tây Hạ”.