Thảo luận:Tỉ lệ xích

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Chien trong đề tài Nhận xét

Nhận xét Sửa đổi

Tôi không biết là phải treo bảng gì cho bài này (có thể là "Chất lượng kém") vì "tỉ lệ" không chỉ riêng cho lãnh vực bản đồ như bài này nói. Hơn nữa, đã có bài Tỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịch. Mekong Bluesman 03:26, 17 tháng 9 2006 (UTC)

Tôi nghĩ bài này có thể có tên riêng, dành riêng cho các loại tỉ lệ trong cách vẽ bản đồ, nếu có đủ chi tiêt. Theo tôi nhớ (đọc từ hồi tuổi mới có epsilon, quên hết rồi) thì không chỉ có một cách đặt tỷ lệ bản đồ theo tỷ lệ thuận, mà còn có nhiều cách nữa để chiếu mặt quả cầu (trái đất) xuống một mặt phẳng (bản đồ). Nếu có được các chi tiết này, thì có thể có bài có tựa riêng như "tỉ lệ (bản đồ)" rồi dùng disambiguation để hướng dẫn. Nếu google về cách vẽ bản đồ có thể có kiến thức. (Wiki tiếng Anh "en:scale (map)" hơi ...vô dụng! :-) ) Haonhien 03:40, 17 tháng 9 2006 (UTC)
Như ý của Haonhien thì đó là phép đo bản đồ, còn như Mekong thì bài này còn chưa có đặc trưng về số M. Các tỷ lệ nào sau đây là được chấp thuận trong tỷ lệ bản đồ: 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100 ... đâu phảitỷ lệ nào cũng được đâu.Xuxi 14:38, 18 tháng 9 2006 (UTC)

Bài này, nếu được giữ thì có tên đúng hơn là tỉ lệ xích. Casablanca1911 14:53, 18 tháng 9 2006 (UTC)

Nội dung của tỉ lệ được chuyển vào bản đồ rồi. Bây giờ có thể xóa bài này được. Chien (thảo luận) 05:07, ngày 21 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tỉ lệ xích”.