Thảo luận:Thánh địa Cát Tiên

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Viethavvh trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

Tra cái này trong [[1]] có lúc ra có 80, có lúc lại là 14.700 hits, ko hiểu tại sao. Khương Việt Hà 07:46, ngày 1 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Bài viết thiếu một vài hình ảnh để có thể đề cử là bài chọn lọc.Lưu Ly 14:49, ngày 9 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời
Đây đúng là một bài viết tốt, chỉ có thiếu hình ảnh minh họa.--Bình Giang 14:52, ngày 9 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Sửa đổi một hồi, bài trở nên...hỗn loạn :-D, thấy rắc rối hoa cả mắt! Khương Việt Hà 13:59, ngày 21 tháng 10 năm 2007 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Thánh địa Cát Tiên”.