Wikipedia:Bài viết tốt cũ

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (8) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Symbol star green-2ca02c-stroked.svg

Trang này liệt kê danh sách bài viết từng là bài viết tốt, nhưng đã bị rút sao vì không còn đáp ứng tiêu chuẩn bài viết tốt. Bài viết tốt được rút sao qua thảo luận tại trang Đề nghị rút sao. Các thảo luận của các bài viết tốt cũ có thể được tìm thấy tại trang lưu trữ thảo luận đề nghị rút sao. Tuy nhiên, những bài viết liệt kê dưới đây vẫn có thể được gắn sao trở lại: hãy mạnh dạn cập nhật và phát triển các trang này, và giúp chúng trở lại thành bài viết tốt. Có 8 bài viết bị mất sao bài viết tốt.

Danh sách
Book-character.svg

Khoa học xã hộiSửa đổi

Địa lý
Ngôn ngữ
Triết học
Football pictogram.svg

Giải tríSửa đổi

Điện ảnh
Thể thao
Truyền hình
Xem thêm: