Thảo luận Wikipedia:Bài viết tốt

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Huỳnh Nhân-thập trong đề tài Phân biệt hay hợp nhất
Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (8) Rút sao (1) Thảo luận Thống kê

Phụ trách đánh giá bài viết tốt sửa

  • Những thành viên được bầu làm "Giám khảo BVT". Những người này sẽ phụ trách gắn sao, thêm vào danh sách bài viết tốt.
  • Cộng đồng nói chung thông qua biểu quyết (tối thiểu 5 người, có trên 1 nửa ủng hộ và không có ý kiến phản đối hợp lý nào chưa được giải quyết). Đánh giá kết quả, phụ trách gắn sao, thêm vào danh sách bài viết tốt sẽ là một BQV.


Tôi đề xuất cái điều này mà có vẻ không ai để ý, sau khi nghiên cứu qua BCL thì tôi thấy nó không phù hợp lắm với mô hình của Wikipedia tiếng VIệt do BCL mà vẫn bị lười bỏ phiếu. Nhiều khi đến 1 tháng vẫn chỉ được 1-2 phiếu. Nếu bắt chước Wikipedia tiếng Anh thì tôi sợ sẽ lộn xộn do ai cũng có thể phong sao được. Nay tôi xin sửa lại thành:

  • Bỏ điều khoản Giám khảo BVT (tạm thời cho tới khi mục này mạnh hơn)
  • BQV sẽ có quyền phong hoặc rút sao qua một đánh giá với lý do hợp lý. (tạm thời cho tới khi mục này mạnh hơn)
  • Cộng đồng nói chung thông qua biểu quyết tại Wikipedia:Bài viết tốt/Ứng cử viên (tối thiểu 3 phiếu, có trên hoặc bằng 1 nửa ủng hộ và không có ý kiến phản đối hợp lý nào chưa được giải quyết). Đánh giá kết quả, phụ trách gắn và rút sao, thêm vào và xóa khỏi danh sách bài viết tốt sẽ do bất cứ thành viên nào thực hiện.
  • Đánh giá của cộng đồng và quyết định của BQV có giá trị như nhau, có thể phủ nhận nhau theo thứ tự cái nào đến sau sẽ có giá trị hơn.

Mọi người thấy sao?--Tham Gia Cho Vui (thảo luận) 04:30, ngày 11 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không ai phản đối, tôi tạm thời coi như thông qua vậy.--Tham Gia Cho Vui (thảo luận) 16:44, ngày 12 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vậy phải bầu thành viên nào lên làm "giám khảo BVT" à? Có khách quan không? Cứ làm theo cách bầu của BVCL đi cho dễ và tiện, quy định đã có sẵn. Ờ mà hỏi luôn là BCL có được đưa lên trang chính không? Nếu không thì nên cần tạo một cái để đưa lên trang chính.Trongphu (thảo luận) 06:07, ngày 15 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có lẽ cần lập bảng như ở đây: en:Talk:Reflection (song) thảo luận quên ký tên này là của (thảo luận • đóng góp) vào lúc 09:58, ngày 15 tháng 3 năm 2013 (UTC).Trả lời[trả lời]

Xếp thể loại sửa

Tôi nghĩ trang này nên cần có 1 thể loại.--Tham Gia Cho Vui (thảo luận) 16:59, ngày 3 tháng 5 năm 2013 (UTC) Tôi nghĩ trong tất cả các bài chọn lọc thì tôi thấy tất cả các bài về lịch sử Trung Quốc và các bài viết về Trung Quốc đều tốt cả ngoại trừ các bài nói xấu thôi . thảo luận quên ký tên này là của 113.182.88.55 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 11:25, ngày 29 tháng 5 năm 2015 (UTC).Trả lời[trả lời]

Hình thức của bài viết sửa

Mọi người đã thảo luận nhiều về chất lượng nội dung bài viết rồi. Nhưng mình chưa thấy nói đến mặt hình thức trong đó có bao gồm (nhưng không chỉ hạn chế) không lạm dụng wiki link. Cá nhân tôi đọc một bài mà nhìn thấy một biển màu xanh như này (nhất là đoạn đầu) thì tôi không có khả năng tập trung để đọc tiếp. 2,000 trà đá, New worl (thảo luận) 17:16, ngày 3 tháng 5 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phân biệt hay hợp nhất sửa

Bài viết tốt với bài viết chất lượng A khác và giống nhau như thế nào nhỉ? "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 05:19, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

A, B, C là do thành viên trong dự án tự đánh giá. Trong khi đó, BCL hay BVT là do cộng đồng chọn.--Cheers! (thảo luận) 06:25, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi thấy ở Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định có đưa ra các tiêu chuẩn. jan Win (tl~đg) 11:31, ngày 30 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đưa lên trang chính sửa

Hiện nay bài chọn lọc rất ít, trong khi bài viết tốt này được chọn ra chỉ để cho vui, cho có mặt cới các ACE khác a. Tôi đã đưa nội dung bài viết tốt này vào nội dung chọn lọc. Đây cũng là cách để độc giả thấy những điểm được và chưa được (chủ yếu) mà kích thích sửa bài.--Prof. Cheers! (thảo luận) 05:08, ngày 8 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang dự án “Bài viết tốt”.