Thảo luận:Thảm sát Nam Kinh

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Rommel trong đề tài "Cưỡng hiếp?"

"Cưỡng hiếp?"Sửa đổi

Từ "rape" trong "Rape ò Nanking" theo tôi mang nghĩa là "cướp phá" chứ không phải là "cưỡng hiếp"(theo nghĩa là "hiếp dâm"). Nếu hiểu "cưỡng hiếp" theo nghiã là "cướp bóc" thì cũng không nên vì người Việt quen hiểu từ này theo nghĩa kia hơn.Rommel (thảo luận) 06:50, ngày 9 tháng 4 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Thảm sát Nam Kinh”.