Thảo luận:Thần Nông

Thêm thảo luận

Đọc bản tiếng Trung và tiếng Anh thì thấy Thần Nông có thể là:

  • Tên gọi của một thị tộc, Thần Nông thị, với chữ thị được hiểu là thị tộc, ngành họ, dòng tộc.
  • Người đứng đầu thị tộc Thần Nông (theo Đế vương thế kỷ là người họ Khương), với chữ thị được hiểu là một thuật ngữ thành kính đối với một cá nhân.

Cũng theo đó thì Viêm Đế có thể là:

  • 1 người: Con của ông Thần Nông họ Khương (Đế vương thế kỷ viết: Thần Nông thị, Khương tính dã, mẫu viết Nhâm Tự, Hữu Kiểu thị nữ, danh Nữ Đăng; vi Thiểu Điển phụ, du vu Hoa Dương, hữu thần long thủ, cảm sinh Viêm Đế).
  • Các hậu duệ của người đứng đầu thị tộc Thần Nông, với Viêm Đế không hẳn là một người mà là một số người kế tục nhau nắm giữ chức vụ Viêm Đế này, trong đó ông Thần Nông họ Khương là người đầu tiên làm Viêm Đế. Ví dụ Hoàng Phủ Mật, Từ Chỉnh, Tư Mã Trinh cho rằng những người sau đây đều lần lượt làm Viêm Đế: Thần Nông (Khương Thạch Liên), Lâm Khôi, Thừa, Minh, Trực, Lý (Khắc)Tư Mã Trinh đặt ông này sau Ai., Ai, Du Võng. Trong khi đó Sơn Hải kinh lại liệt kê: Viêm Đế, Viêm Cư (Trụ), Tiết Tịnh, Hí Khí, Chúc Dung, Cộng Công, Thuật Khí, Hậu Thổ, Ế Minh, Tuế Thập.

Do đó khái niệm Viêm Đế nên tách ra khỏi bài này để giải thích cụ thể hơn. Meotrangden (thảo luận) 09:47, ngày 30 tháng 7 năm 2009 (UTC)Reply[trả lời]

Ông nào bị Hoàng Đế đánh bại vậy?Sửa đổi

Meotrangden ơi, tôi nghe nói Hoàng Đế đã đánh bại Viêm Đế ở Bản Tuyền. Viêm Đế đó là Đế Trực hay Đế Du vậy?--Hakhamanish (Thảo luận) 12:39, ngày 11 tháng 9 năm 2009 (UTC)Reply[trả lời]

Vả lại, Tư Mã Thiên có họ hàng gì với Tư Mã Trinh ko?--Hakhamanish (Thảo luận) 12:39, ngày 11 tháng 9 năm 2009 (UTC).Reply[trả lời]

VoiCoi: Người Trung Quốc lợi dụng huyền sử, không xác định chính xác về tổ tiên,với chính sách đồng hóa từ thời Mã Viện đốt sách xóa bỏ chữ viết của người Việt Cổ,xóa bỏ các ghi chép về thời Hùng Vương..v...v.. (cho đến nay tạo ra 1 vùng huyền sử cho Chính Sử Việt Nam-Hùng Vương huyền sử - Lộc Tục+Sùng Lãm+18 đời vua HÙNG(20 vua) mà trị vì hơn 2600 năm TCN)ép buộc khuyến khích học hán tự,Các quan đô hộ phủ từ thời Mã Viện đến Sĩ Nhiếp..v..v..tìm đủ mọi cách để đồng hóa dân tộc Bách Việt.

Thần Nông thị là dòng vua đầu tiên của các vị vua người Việt(phiên âm hán-anh "Yueh").Người Việt gọi là "Đế Viêm"(tiếng Việt)-Người Trung Quốc "nhận vơ" là "Viêm Đế" (tiếng Hán)

1. Đế Viêm-Thần Nông (người phát minh ra việc trồng lúa nước- Thời điểm này người Trung Hoa sống ớ phía bắc khí hậu ôn đới chỉ biết trồng lúa mạch lấy đâu ra kỹ năng trồng lúa nước của miền nhiệt đới mà nhận vơ ông vua này của họ?? Đến đời nhà Hạ,nhà Thương của người Trung Hoa lãnh thổ cũng chỉ ở phía Bắc sông Trường Giang lấy đâu ra xuống vùng trồng lúa nước sông Trường Giang??). 2. Đế Thư. 3. Đế Lâm. 4. Đế Minh (Vua này sinh ra Lộc Tục là con thứ không phải con trưởng.Lộc Tục (Kinh Dương Vương)sinh ra Sùng Lãm chính là đức Lạc Long-Quân) 5. Đế Nghi 6. Đế Lai 7. Đế Lý 8. Đế Du Vọng.

[1]

Hoàng Đế là ai? Hiên Viên sao thắng được Xuy Vưu ? Cái phần này sách viết sai rồi, các vua Hán đặt điều để nhận vơ là "Viêm Hoàng Tử Tôn", nên tìm hiểu kỹ chỗ này. Xưa dải đất Trung quốc sau Hồng Thủy, thì còn 3 dòng, Việt-Hán-Miêu (là dân Châu Âu mắt xanh bây giờ), dòng Việt họ Mễ là duy nhất không bị ảnh hưởng thiên tai (do di cư về dãy Pamir né hồng thủy). Sau này người Hán là con cháu thị tộc Phục Hy ở Thiên Cương, do tộc trưởng Hiên Viên cầm đầu, về đóng ở phía Đông Bắc Hoàng Hà. Hoàng Đế lúc đó là Minh Lang, dòng Việt, hiệu là Đế Minh (cha của Đế Nghi và Kinh Dương Vương), lấy đất Kinh Sở dựng nước, Bắc tới Hoàng Hà, lãnh thổ bao trọn phần phía Nam hoang sơ chưa khai phá. Còn người Miêu tộc trưởng là Xuy Vưu, thống lãnh những bộ tộc phía Tây. Thần Nông thị dòng Việt ở Thái Sơn dùng nam châm thắng được Hán-Miêu, được xưng Hùng, là vua chư hầu, bất khả xâm phạm. Hán Miêu phân tranh người Miêu thông thạo rừng núi lợi dụng sương mù, chiến quả nhỉnh hơn, dòng Việt mới thương tình cho Hiên Viên mượn cái la bàn (Sau nó cướp luôn, nó đặt điều là của thần cho nó, cũng như nó đã cướp Kinh Dịch, Hà Đồ, Lạc Thư, Nội Kinh, và nhiều thứ khác). Hiên Viên thằng ăn cướp đó, lấn dần người Miêu qua tới trời Âu bây giờ. Còn dân mình thì 2 nhánh Hùng Sở - Hùng Việt, lãnh đạo Bách Việt, vẫn giữ mãi cho tới thời Tần mới mất, cái này chắc ai cũng biết rồi, người Việt tiếp tục làm vua trải đến Đế Nghiêu, Đế Thuấn, nhà Hạ, giang sơn đổi chủ ở thời Thương Chu, người Hán thay người Việt làm vua chư hầu, sau Đông Chu, Sở tách ra lại là người Việt làm vua nước Sở, lại tiếp tục hợp tung công hoành... Tần thâu lục quốc xong thì bắt đầu sửa sử... Còn Cao Ly Hàn Quốc gốc là Hàn Hùng Vương, cũng thuộc Bách Việt. Còn Nhật Bản là do 1 nhánh Bách Việt phía Đông với lực lượng chủ đạo là quý tộc Mân Việt + Ngô Câu + Ngô Việt, sau thời Xuân Thu bị dồn ép của người Hán nên phải dong thuyền về Đông (ngày nay trang phục truyền thống của người Nhật vẫn còn nhiều nét tương đồng với thời Việt Câu Tiễn - Ngô Phù Sai).

  1. ^ Dòng tộc này truyền được 8 đời thì các vị vua này bị diệt vong.Đến đời Đế Du Vọng là hôn quân bị một bộ tộc Cửu Lê(Jiuli- Cao Ly)hùng mạnh phía Đông là Xuy-Vưu ("Chiyou"tên gọi vua của bộ tộc này-dịch là: Cha ông/Tổ tiên)tấn công và chiếm mất vùng đất Hoa Hạ màu mỡ(người Trung Hoa gọi là Trung Nguyên). Đế Du Vọng ngu muội đem bộ tộc Thần Nông Thị hợp tác với Hiên Viên(Công Tôn Hiên Viên)-Hoàng Đế của bộ tộc Thiểu Điển phía Bắc đánh nhau với Xuy-Vưu. Liên minh Viêm-Hoàng chiến thắng tại trận Trác Lộc,Xuy-Vưu chạy về phía đông,vượt biển thành lập ra nước Jiuli-Cao Ly-Triều Tiên. Tiếp sau đó Hiên viên-Hoàng Đế hủy bỏ liên minh với Đế Du Vọng đánh bại tộc Thần Nông thị(người Việt) tại trận Bản Tuyền. Đại bộ phận người Việt(Yueh)thất bại vượt sông Trường Giang sát nhập và sinh sống trong lãnh thổ của Kinh Dương Vương/(Lạc)Long-Quân. Bộ phận người Việt còn lại không di cư mà sống tại vùng Trung Nguyên bị đồng hóa với người Hoa(bộ tộc Thiểu Điển)-Miêu (bộ tộc Cửu Lê)thành ra người Hán bây giờ. Với chính sách đồng hóa và xâm lấn của người Trung Quốc, các triều đại Trung Quốc liên tục xuyên tạc, nhận vơ tìm cách đồng hóa người Việt thành người Hán mà bọn chúng đã đốt sách,hủy diệt văn hóa của người Việt và còn thâm độc hơn tự nhận là "con cháu Viêm-Hoàng" để có ý chỉ rằng dân tộc Việt cũng là người Trung Quốc. 115.77.11.207 (thảo luận) 17:05, ngày 31 tháng 1 năm 2012 (UTC) VoiCoi (thanh91177@yahoo.com)
Quay lại trang “Thần Nông”.