Thảo luận:Theodor Escherich

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra

Chuyên khoa Nhi Truyền nhiễmSửa đổi

Thày Bùi Phúc Trạch - CVA, bạn có thể cho biết những từ như "chuyên khoa lây Nhi","chuyên khoa Nhi Truyền nhiễm" đã có được dùng ở đâu chưa? Ngoài ra đây có phải là một khoa không? Mình chỉ nghe khoa truyền nhiễm, khoa nhi. Nếu chưa có từ và khoa này, mình đề nghị viết "bệnh truyền nhiễm trẻ con". DanGong (thảo luận) 07:48, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (UTC)

Tra cứu trên net thì "khoa Nhi Truyền nhiễm" được dùng rất phổ biến và chính thức, kể cả trong giáo trình, còn chữ "khoa lây nhi" cũng có dùng, nhưng ít hơn và thường là gọi tắt, không chính thức. --2A02:908:1A8:2C0:29A9:3277:B274:3A4 (thảo luận) 23:33, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “Theodor Escherich”.