Thảo luận:Thiết giáp hạm tiền-dreadnought

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Dieu2005 trong đề tài Tên bài
Dự án Tàu thuyền
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tàu thuyền, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tàu thuyền. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Tên bài sửa

Cụm từ Pre-dreadnought battleship dịch là Thiết giáp hạm tiền-dreadnought chưa thoát ý và có phần khó hiểu. Tôi thấy nên dịch thành "Thiết giáp hạm lớp đầu" cho thoát ý hoặc "Thiết giáp hạm răn đe lớp đầu" để rõ nghĩa hơn về cái tên này. (Do cụm từ dreadnought có một trong các nghĩa là "răn đe"). --Двина-C75MT 06:01, ngày 11 tháng 7 năm 2010 (UTC)--Trả lời[trả lời]

"Tiền dreadnough" muốn nói đến sự hiện hữu trước chiếc HMS Dreadnought, và để đối nghĩa với Dreadnought có nghĩa là sau chiếc HMS Dreadnought. Dieu2005 (thảo luận) 03:47, ngày 16 tháng 11 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Thiết giáp hạm tiền-dreadnought”.