Thảo luận:Thuyết tương đối

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Có ai giải thích cho tôi tại sao Special Relativity không phải là Thuyết Tương đối Đặc biệtGeneral Relativity không phải là Thuyết Tương đối Tổng quát không? Mekong Bluesman

Maybe because đặc biệt and tổng quát are too long? Besides, it doesn't sound right since đặc biệt doesn't bring to mind "special case". :-) DHN 04:15, 18 tháng 3 2005 (UTC)

toi thay rang co nhieu dieu ko dung lam, vi du anh sang luon chuyen dong trong chan ko voi van toc ko doi, the ko phai chan ko thi sao thảo luận quên ký tên này là của 58.187.55.168 (thảo luận • đóng góp).

Môi trường chân không là môi trường không có vật chất,nên photon di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác không va chạm với vật chất do đó photon di chuyển với thời gian ngắn hơn nhưng không phải photon di chuyển nhanh hơn photon trong môi trường không phải chân không .Trong môi trường có vật chất photon phải va chạm với vật chất nên chúng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác với thời gian dài hơn. nhưng vận tóc của chúng vẫn không đổi = c.Hoangquocviet1981 (thảo luận) 05:38, ngày 11 tháng 7 năm 2012 (UTC)

Quay lại trang “Thuyết tương đối”.