Thảo luận:Tiger I

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi DANG GIAO trong đề tài Nguồn

Nguồn

sửa

@LovegoodUwU bạn vào dẫn nguồn cho phần thông tin bạn mới đưa vào, dù là một phần thông tin nhỏ nhưng nó mới thì khi bạn đưa vào bài viết bạn phải dẫn nguồn. Nếu không sửa đổi của bạn rất khó để chấp nhận, có rất nhiều thành viên thêm các thông tin vô cùng thời điểm như thế bao gồm cả các IP vô danh. Vì vậy, các thành viên đi tuần sẽ không đủ thời gian để kiểm tra riêng biệt một sửa đổi nào cả, khi bạn dẫn nguồn thì sẽ đỡ cực cho mọi người hơn. Nếu không nó sẽ bị lùi sửa. – PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 03:18, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Tiger I”.