Thảo luận:Titan (vệ tinh)

Thảo luận đang diễn ra

Xem lại đề cử chọn lọcSửa đổi

Đã hoàn tất

 Y Cách ghi số ở phần bản mẫu:thông tin hành tinh đã Việt hóa xong.
 YĐã hoàn tất Việt hóa phần liên kết ngoài.
 Y Phần Khí quyển đã bổ sung.

Kiểm tra

 Y Kiểm tra lại cách ghi số trong bài.

  • Đối chiếu với phần chú thích bản tiếng Anh (117), tiếng Việt (92).

--Tranletuhan (thảo luận) 08:33, ngày 12 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Quỹ đạo và tự quaySửa đổi

Quan sát từ Trái Đất, vệ tinh này có khoảng cách góc khoảng 20 bán kính Sao Thổ (chỉ hơn 1.2 triệu km) từ Sao Thổ và có cung đường tròn 0.8 giây góc đường kính

Khoảng cách góc là gì? Có phải là góc nhìn từ trái đất quỹ đạo quay quanh sao Thổ của Titan không? Góc đường kính là gì? Là góc lấy đỉnh là trái đất và hai cạnh chạy qua hai đầu đường kính quỹ đạo Titan chăng? Newone (thảo luận) 10:30, ngày 16 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Khí quyển TitanSửa đổi

Tôi đọc ở mục Khí quyển có câu: "Titan không có từ trường và thỉnh thoảng bay bên ngoài quyển từ của Sao Hải Vương, trực tiếp hứng chịu gió Mặt Trời". Tôi thấy không có dẫn chứng, và đọc bài Neptune ở Wiki tiếng Anh phần Magnetosphere chỉ nói sao Thiên Vương bị bao phủ trong từ trường của sao Hải Vương thôi. Chắc là từ quyển của sao Thổ rồi. Earthandmoon (thảo luận) 13:34, ngày 2 tháng 4 năm 2010 (UTC)

Đã sửa.--Tranletuhan (thảo luận) 13:47, ngày 2 tháng 4 năm 2010 (UTC)

Nó cách xa trái đất không?Sửa đổi

Tombin2212 (thảo luận) 17:21, ngày 14 tháng 7 năm 2018 (UTC)

@Tombin2212: Đương nhiên xa rồi bạn, khoảng cách 9,6 ± 0,5 AU. Hoà Hảo (thảo luận) 07:55, ngày 15 tháng 7 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “Titan (vệ tinh)”.