Thảo luận:Trận Peleliu

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Llevanloc trong đề tài Thương vong
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Thương vong sửa

Phát xít Nhật có gần 11000 quân mà chết tới 10 ngàn rưởi thì họ chết hết à? Liệu ngoài người chết và bị bắt thì còn có ai đầu hàng và mất tích hoặc bỏ trốn ko?--Minhminhquangquang (thảo luận) 13:23, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Trận Peleliu”.