Thảo luận:Chiến dịch Plei Me

Thảo luận đang diễn ra
(đổi hướng từ Thảo luận:Trận Plei Me)

Mâu thuẫn lối trình bày với Thành viên Tnguyen4321Sửa đổi

Mình có mâu thuẫn với Thành viên Tnguyen4321, coi bộ khó khăn để cùng thảo luận (ý kiến cá nhân), nên nhờ các TV, điều phối viên như bạn Alphama vào cho ý kiến. Chỉ là một tranh cãi nhỏ về cách trình bày, không về nội dung. Mình cho là lối viết dài dòng, thừa thãi, cần tóm tắt lại. Các bạn xem phần lịch sử (Phiên bản lúc 17:04, ngày 14 tháng 6 năm 2015) để hiểu rõ hơn. DanGong (thảo luận) 06:23, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Tôi đã chỉnh sửa cách trình bay theo ý kiến của DanGong, tuy tôi thấy đặt câu trích dẫn ngay trong bài để độc giả thấy ngay khỏi thắc mắc tính trung thực phải đi tới phần ghi chú để tìm hiểu cho chắc.Tnguyen4321 (thảo luận) 19:01, ngày 16 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Làm gì mà DanGong phải kêu gọi tới Alphama để giải quyết mâu thuẫn với tôi. Xin trích https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:C%E1%BA%A9m_nang_bi%C3%AAn_so%E1%BA%A1n#S.E1.BB.B1_.E1.BB.95n_.C4.91.E1.BB.8Bnh_v.E1.BB.81_phong_c.C3.A1ch/: Sự ổn định về phong cách: Các biên tập viên nên tránh sửa đổi từ một phong cách này sang phong cách khác và gây ra mâu thuẫn phong cách mà không có một lý do chính đáng nào khác ngoài ý thích riêng của biên tập viên đó về phong cách. Trong trường hợp có mâu thuẫn phong cách giữa các biên tập viên, thì phong cách do người đóng góp quan trọng đầu tiên được lựa chọn.Tnguyen4321 (thảo luận) 21:03, ngày 4 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Bạn Tnguyen4321, nếu mà mình cho bạn viết có phong cách thì mình đã không xía vào. Cũng cảm ơn bạn đã trích wiki nhắc nhở. Chúc bạn viết bài hăng hái, và với phong cách thật lôi cuốn. DanGong (thảo luận) 09:19, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Thì đó cũng là "ý kiến riêng" của bạn cho là tôi "viết không có phong cách" thôi.Tnguyen4321 (thảo luận) 15:49, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Viết bài bách khoa wikipedia chứ đâu phải viết thiểu thuyết mà bạn chúc tôi viết với phong cách thật lôi cuốn.Tnguyen4321 (thảo luận) 05:01, ngày 7 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 5 tháng 8 năm 2019Sửa đổi

2001:EE0:47DF:BBF0:8830:2A8B:BC7C:DF32 (thảo luận) 12:03, ngày 5 tháng 8 năm 2019 (UTC)

Đổi tênSửa đổi

Vuhoangsonhnđề xuất đổi tên bài này thành Chiến dịch Plei Me với lý do "Nội dung bài viết bao trùm toàn bộ chiến dịch tấn công, không chỉ nói riêng về trận đánh đồn.". Nếu không có ý kiến phản đối, bài sẽ được đổi tên sau 7 ngày chờ. --minhhuy (thảo luận) 04:34, ngày 24 tháng 2 năm 2021 (UTC)

 Y Đã đổi sau thời gian chờ. --minhhuy (thảo luận) 08:54, ngày 3 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Quay lại trang “Chiến dịch Plei Me”.