Thảo luận:Vẹt Iguaca

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Lớp Chim
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lớp Chim, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lớp Chim. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Ý kiếnSửa đổi

Có thể ứng cử bài viết tốt hay chọn lọc không?113.163.122.233 (thảo luận) 01:50, ngày 2 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Vẹt Iguaca”.