Thảo luận:Winston Churchill

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Volga trong đề tài Câu này của Churchill?

Câu này của Churchill? sửa

"Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn"

Tôi thấy câu này không có trong bản tiếng Anh, và bài tiếng Việt dịch sát bài Anh. Ai có thể dẫn nguồn tài liệu ghi tác giả câu này là Churchill không?

--redflowers (thảo luận) 08:48, ngày 2 tháng 1 năm 2010 (UTC) hayTrả lời

Tôi nghĩ đây là một câu của Lord Palmerston thì đúng hơn. Nó là " Nations have no permanent friends or allies, they only have permanent interests." “Nations have no permanent friends or allies, they only have permanent interests.” 16:42, ngày 22 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Đúng, là của Huân tước Palmerston. Mà câu đó cũng đã bị loại khỏi bài lâu rồi còn gì.Averruncus (thảo luận) 01:52, ngày 23 tháng 9 năm 2011 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Winston Churchill”.