Thảo luận Bản mẫu:Tham khảo

There are no discussions on this page.

Bản mẫu này khi áp dụng vào bài có nhiều ref hay bị lỗi quá. Ví dụ bài Hà Nộithành phố Hồ Chí Minh. Newone (thảo luận) 03:00, ngày 11 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Sau khi chỉnh sửa một số tham số thì số cột của bản mẫu đang hoạt động không tốt, cụ thể. Nếu dùng { { tham khảo|cột=2 } } sẽ không hoạt động phải dùng { {tham khảo | 2} }. Sẽ fix lỗi sau, thông báo trước cho mọi người.  TemplateExpert  Thảo luận 10:21, ngày 18 tháng 12 năm 2012 (UTC)

Quay lại trang “Tham khảo”.