NguồnSửa đổi

Nếu bạn cập nhật số liệu dân số mới thì hãy thêm luôn nguồn của nó vào, đừng để nguồn cũ, tránh việc "số liệu một nơi, nguồn một nẻo". Thanhdien8421 (thảo luận) 11:20, ngày 20 tháng 7 năm 2019 (UTC)