Mở trình đơn chính

Thảo luận Thành viên:204.169.28.98

Bạn xài IP sao người ta check user với bạn được, vô lý quá à. =))  TemplateExpert  Talk - Help 11:07, ngày 2 tháng 4 năm 2014 (UTC)Quay lại trang của thành viên “204.169.28.98”.