January 2019Sửa đổi

  Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia. Mặc dù mọi người được chào đón thực hiện các đóng góp mang tính xây dựng cho Wikipedia, nhưng dường như sửa đổi vừa rồi của bạn, như bạn đã làm tại Đài phát thanh, không mang tính xây dựng và đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin hãy dùng chỗ thử để thực hiện bất cứ thử nghiệm nào bạn muốn, và ghé qua trang trang chào mừng để tìm hiểu về cách đóng góp cho bách khoa này. Cảm ơn. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:25, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.

  Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikipedia, như bạn đã làm tại Bo mạch chủ. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Cám ơn. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:25, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.

  Xin hãy dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại Wikipedia, như bạn đã làm tại Máy tính cá nhân, bạn sẽ bị cấm không cho sửa đổi. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:25, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.

  Đây là lần cảnh báo cuối cùng đối với các sửa đổi phá hoại của bạn. Nếu bạn phá hoại Wikipedia một lần nữa, như đã làm tại Kỹ thuật số, bạn sẽ bị cấm sửa đổi mà không cần báo trước. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:26, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.

  Đây là cảnh báo duy nhất; nếu bạn phá hoại Wikipedia một lần nữa, như đã thực hiện tại Điện trở, bạn có thể bị cấm sửa đổi mà không có bất kỳ thông báo nào nữa. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 10:26, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.