Trang thành viên hoặc trang thảo luận của thành viên này hiện tạm được bảo vệ không cho thành viên mới hoặc thành viên chưa đăng ký sửa đổi nhằm chặn không cho các thành viên này tháo bỏ cảnh báo hoặc có các hành vi phá hoại khác. (Thành viên quản lý nhớ thêm tên thành viên được bảo vệ này vào Wikipedia:Danh sách các trang được bảo vệ/Trang thành viên.)

Sài Gòn

Sài Gòn không có tên gốc Hán, mà là gốc Khmer. Tên Hán tự chỉ là cách phiên âm mà thôi. Nguyễn Hữu Dng 15:19, ngày 10 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời

Đây là Wiki tiếng Việt. Đề nghị bạn sử dụng Việt ngữ. Tôi không hiểu chữ Hán. Nguyễn Hữu Dng 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời

Xin đừng tẩy trống

Nguyễn Hữu Dng 14:55, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời

Just in case Benjamin Lin do not understand Vietnamese, I would like to repeat the previous warnings:

  • Please do not erase any discussion, although you may not like it, for by doing so will make later readers hard to understand.
  • For this is Vietnamese Wikipedia, please do not use other languages in articles (or other members' personal pages) unless there are reasons to do so.
  • Repeated violations will result in your account being banned.

Mekong Bluesman 00:21, ngày 14 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời

Do you really wanna play a game cat-and-mouse with us ??? Pls do not erase any discussion in this page, which contains all the discussions of the wiki community with you Mth 16:10, ngày 18 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời