Nhân xét tại các đề cử chọn lọcSửa đổi

Chào Con kiến! Khi nhận xét một bài viết ở đề cử chọn lọc, bạn nên dùng các tiêu bản (đã có hướng dẫn chi tiết tại Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc). Những ý kiến không rõ ràng đồng ý hay chưa đồng ý có thể sẽ bị bỏ qua khi kết luận. Nhờ bạn quay lại và sửa ở hai đề cử Di truyền họcCực quang. Xin cám ơn bạn!--Paris (thảo luận) 10:08, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sau ý kiến của Con kiến tại trang đề cử, bài Selena đã được sửa chữa nhiều. Mong Con kiến quay lại và cho ý kiến về bài viết hiện nay. Cám ơn bạn nhiều!--Paris (thảo luận) 00:40, ngày 15 tháng 3 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]