Thêm đề tài

Đổi hướng mềm đến:[[::ru:User_talk:Jackie|:ru:User_talk:Jackie]]
Trang này là một trang đổi hướng mềm.

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2017Sửa đổi

Trân trọng mời Bot toàn cục tham gia Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2017. Xin cảm ơn bot rất nhiều iu miu (thảo luận) 14:02, ngày 14 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]