Hoan nghênh Sửa đổi

  Xin chào MelancholieBot!

  Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.287.894 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư của chúng ta.

 

Xin mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang thành viên:MelancholieBot.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!.

Mong bạn nhớ các nguyên tắc:
  không viết những gì không bách khoa,
  không truyền lên hình ảnh thiếu nguồn gốc,
  không vi phạm quyền tác giả.

Bạn có thể mạnh dạn:
  Tìm kiếm mọi bài mà bạn muốn,
  thử sửa bài thoải mái tại đây,
  đề nghị giúp đỡ của bất cứ ai.

Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, cách viết bài mới, soạn thảo bài, trình bày bài, sách hướng dẫn.
Welcome to the Vietnamese Wikipedia, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Cuối cùng, mong bạn thử, đọc, hỏi rồi viết. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!

 Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:28, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Purpose Sửa đổi

Can you tell us your purpose of creating the page Wikipedia:Thống kê, or it will be speedily deleted. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:28, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ask for bot flag Sửa đổi

Please consider asking for bot flag in Wikipedia:Robot/Xin phép before testing your bot here. And please set your interval time to 3 minutes or more, your edits are flooding RecentChanges page. You can be blocked if you continue doing this. Tân (trả lời) 09:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Blocked for 1 hour Sửa đổi

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi trong 1 giờ vì chưa xin cờ bot, nhưng lại chạy mã bot làm tràn thay đổi gần đây, ngược lại quy định của Wikipedia tiếng Việt. This account hasn't asked for bot flag, but it is running so fast that flooding recent changes' page, this is against vi.wiki's bot policy. You can be blocked longer if you continuing these edits after the block expire. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.

Cấp cờ bot Sửa đổi

Con bot này chưa xin và cũng chưa được cấp cờ bot. ĐỀ NGHỊ KHÓA LẠI. 123.18.103.211 (thảo luận) 14:50, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Blocked for 24 hour Sửa đổi

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi trong 24 giờ vì chưa được cấp cờ bot, nhưng lại chạy mã bot làm tràn thay đổi gần đây, ngược lại quy định của Wikipedia tiếng Việt. Bạn sẽ bị cấm lâu hơn nếu tiếp tục tái phạm. Editing without bot flag, but it is running so fast that flooding recent changes' page, this is against vi.wiki's bot policy. You can be blocked longer if you continuing these edits after the block expire. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.

Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:11, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

You are unblocked and given bot flag. Happy editing! Tân (trả lời) 07:15, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]