Điện ảnh Trung thế kỷ?Sửa đổi

Đề nghị bạn chấm dứt việc xếp thể loại sai lầm và phục hồi lại như cũ :

  • Việc bạn đổi tên và chuyển hướng các bài viết về phim Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thời kỳ Trung Cổ sang Thể loại:Điện ảnh về Trung Thế Kỷ là không hợp lý, vì từ "Trung thế kỷ" không thông dụng bằng "Trung cổ", sau nữa các tựa phim nên xếp vào thể loại "phim" chứ không phải thể loại "điện ảnh".
  • Có một số phim chỉ có tính cách hư cấu, ảo tưởng ít liên quan đến thời kỳ trung cổ cũng được bạn xếp vào thể loại này
  • Thay vì chỉ xếp thể loại mới vào dưới bài viết, bạn lại xóa đi thể loại cũ đã được sắp xếp, như [1],[2].--Langtucodoc (thảo luận) 21:47, ngày 19 tháng 4 năm 2017 (UTC)

  Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia. Mặc dù mọi người được chào đón thực hiện các đóng góp mang tính xây dựng cho Wikipedia, nhưng dường như sửa đổi vừa rồi của bạn không mang tính xây dựng và đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin hãy dùng chỗ thử để thực hiện bất cứ thử nghiệm nào bạn muốn, và ghé qua trang trang chào mừng để tìm hiểu về cách đóng góp cho bách khoa này. Cảm ơn.  A l p h a m a  Talk 00:21, ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC)