Cảnh báo lần 1Sửa đổi

 

Chào mừng đến với Wikipedia. Mọi người được đón chào thực hiện đóng góp mang tính xây dựng vào từ điển bách khoa. Tuy nhiên, một hoặc một số liên kết ngoài mà bạn đã thêm không phù hợp với hướng dẫn về liên kết ngoài và đã bị loại bỏ. Wikipedia không phải là bộ sưu tập các liên kết; và nó cũng không nên được dùng để quảng cáo hay quảng bá. Vì Wikipedia sử dụng thẻ nofollow, các liên kết ngoài không ảnh hưởng đến xếp hạng của bộ máy tìm kiếm. Nếu bạn cảm thấy liên kết nên được thêm vào bài, xin hãy thảo luận tại trang thảo luận của bài trước khi bỏ nó vào lại. Xin hãy xem qua trang chào mừng để biết thêm về cách đóng góp cho bách khoa toàn thư này. Cám ơn. PRENN (tl) 14:05, ngày 3 tháng 9 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

November 2012Sửa đổi

 

Xin đừng thêm các liên kết ngoài không thích hợp vào Wikipedia. Wikipedia không phải là bộ sưu tập các liên kết, cũng không nên được dùng để quảng cáo hay quảng bá. Các liên kết không thích hợp bao gồm (nhưng chưa đủ) các liên kết đến trang web cá nhân, các liên kết đến trang web mà bạn là thành viên, và các liên kết thu hút người xem đến đó hoặc để quảng bá sản phẩm. Xem hướng dẫn liên kết ngoàihướng dẫn spam để có giải thích cặn kẽ hơn. Vì Wikipedia sử dụng thẻ nofollow, các liên kết ngoài không ảnh hưởng đến xếp hạng của các bộ máy tìm kiếm. Nếu bạn cảm thấy liên kết nên được đưa vào bài viết, xin hãy thảo luận tại trang thảo luận của bài viết chứ đừng thêm nó vào lại. Cám ơn.

Thái Nhi (thảo luận) 06:50, ngày 28 tháng 11 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

 

Xin dừng việc thêm các liên kết ngoài không thích hợp vào Wikipedia. Nó được xem là spamWikipedia không phải là một phương tiện để quảng cáo hoặc đánh bóng hình ảnh. Vì Wikipedia sử dụng thẻ nofollow, việc thêm liên kết vào Wikipedia sẽ không làm thay đổi xếp hạng của các bộ máy tìm kiếm. Nếu bạn tiếp tục spam, bạn sẽ bị cấm sửa đổi Wikipedia.

Thái Nhi (thảo luận) 07:18, ngày 28 tháng 11 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]