Thảo luận Wikipedia:Dự án/Tiểu bang Hoa Kỳ

Thêm thảo luận

Tiểu bang vs bangSửa đổi

Theo tôi nên dùng "bang" vừa ngắn gọn lại không gây hiểu lầm. "Tiểu bang" có thể bị hiểu là bang nhỏ, và có người đã đặt câu hỏi tại sao không có "đại bang". Thực ra "Tiểu bang" cốt đối nghĩa với "liên bang" mà thôi.--Nguyễn Việt Long 15:32, ngày 07 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Vấn đề này do những người hải ngoại vẫn còn sử dụng nhiều thuật ngữ từ ngày xưa, trong khi ở Việt Nam đã có nhiều thuật ngữ mới hơn mà chưa được phổ biến ngoài nước. Tôi sẽ viết bài tiểu bang Hoa Kỳ để giải thích về vấn đề này, nhưng tại vì bách khoa toàn thư này theo cách descriptivist thay vì prescriptivist, tôi nghĩ phải sử dụng từ phổ biến nhất của người Việt địa phương. Bởi vậy tôi không khuyên ai đổi Thành phố Hồ Chí Minh thành Sài Gòn. Khi viết về các đơn vị hành chính Mexico (estado, tức là bang), tôi sẽ viết "bang" thay vì "tiểu bang". Ở Wikipedia tiếng Anh, họ thường đánh vần kiểu Anh khi viết về các nước Anh, Úc, New Zealand, nhưng đánh vần kiểu Mỹ khi viết về nước Mỹ và Canada.

Chính phủ Mỹ lúc nào cũng sử dụng "tiểu bang". Thí dụ: [1] [2] [3] [4] [5] [6]. Và chính phủ của những tiểu bang có tài liệu bằng tiếng Việt dùng "tiểu bang": Ca Li[7], Texas, Washington[8], Massachusetts[9], Virginia, Louisiana[10], Pennsylvania, Ohio, Florida, Oregon, Georgia, Maryland, Arizona, Minnesota, Oklahoma, Mississippi, Utah, Illinois, Vermont, New York, Wisconsin, Michigan, Nebraska, New Jersey, Nebraska, Colorado, Địa hạt Columbia (đó đã là hơn 25 tiểu bang rồi). Nhiều đại học Mỹ cũng sử dụng từ này: [11]. Thực sự Hoa Kỳ là đại bang, tại vì các tiểu bang kết hợp trở thành quốc gia, và quốc gia có loại chính phủ giống chính phủ của các tiểu bang.

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 10:52, ngày 09 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Ngoài ra, trính dẫn từ từ điển Lê Bá Khanh và Lê Bá Kông:

State (stêt). n. Trạng thái ; quốc gia ; tiểu bang ; chính-phủ.

Và từ điển của Free Vietnamese Dictionary Project cũng nói vậy. [12]

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:46, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tên địa danhSửa đổi

Tôi nghĩ ta để nguyên tên địa danh nếu nó được dùng làm tên, không nên dịch ra tiếng Việt: ví dụ: North Carolina để nguyên, không nên dịch thành Bắc Carolina. Salt Lake City trở thành Thành phố Salt Lake, v.v. Nguyễn Hữu Dng 23:21, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tôi đồng ý với anh, nhưng cũng có nhiều trường hợp khó khăn. Thí dụ, anh có muốn dịch "Union City, Georgia" thành "Thành phố Liên bang" hay chỉ "Thành phố Union", hoặc để yên? Tại Ohio có nhiều chỗ tên là "Union" (gần 30 quận với tên đó ở Ohio), và tôi không biết nếu có người Việt ở đấy thì họ sẽ biết đến địa danh đó cách nào. Tháng trước tôi đã dịch bài Hồ Erie, nó có một phần "Các đảo trên hồ Erie", và phần nhiều đảo được đặt tên theo những chữ phổ biến trong tiếng Anh, như là "Chicken" và "Green" (màu xanh, chứ không phải đặt tên theo tên họ). Mới đầu tôi chỉ dịch chữ "Island" thành "Đảo", nhưng nhìn các tên như "Đảo Big Chicken" thì nghe kỳ cục lắm. (Nhưng dĩ nhiên là Big Chicken Island vẫn nghe kỳ cục cả trong tiếng Anh...)
Càng ngày tôi càng nghĩ là chắc cần phải dịch các địa phương Hoa Kỳ từng tên một, nhưng làm vậy thì sẽ bừa bãi quá, bài Georgia có thể liên kết đến "Thành phố Union" trong khi bài Quận Fulton, Georgia sẽ liên kết đến "Thành phố Liên bang", còn bài về địa danh đó sẽ nằm dưới tên Union City, Georgia.
 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 21:39, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Tôi thấy chỉ có một quận tên là Union ở Ohio và một thị trấn tên Union ở Ohio. Tôi nghĩ ta nên dịch các tên như "City", "Township", "County", v.v., còn mọi chữ khác đều để yên. Hồi tôi về VN tôi có nhìn bản đổ thế giới thấy có thành phố tên là: Mêhicô Xiti và Xalt Lake Xiti (or something like that). Nguyễn Hữu Dng 21:49, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Xin lỗi, tôi muốn nói đến các Phường Union, Ohio. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 22:09, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Phường hay quận hay hạt ?

Vấn đề dịch nghĩa hay không theo tôi nên linh hoạt, xem xét từng trường hợp chứ không theo 1 quy định cứng nhắc. Chẳng hạn trường hợp North Carolina, thì nên dịch là Bắc Carolina "theo thông lệ quốc tế" vì tôi tham khảo thấy nhiều thứ tiếng (Pháp, Nga,...) người ta cũng dịch nghĩa.

Township có lẽ dịch là thị trấn? County thì thường được dịch là hạt hoặc quận rồi.--Nguyễn Việt Long 15:50, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Nhưng township ở nước Mỹ không giống township ở các nước kia. Thí dụ ở Ohio, các township giống city (tức là "thành phố" hay "thị xã"), nhưng chỉ ít người hơn và không có nhiều quyền tự trị như các thành phố có hiến chương. Bạn có thể so sánh Thành viên:Mxn/Rambot với bản tiếng Anh; vào tương lai, chúng ta sẽ dùng con robot để tạo ra bài về các địa danh Hoa Kỳ, do đó chúng ta cần phải đặt các quy luật để dịch địa danh trước. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:06, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Mỹ/Hoa KỳSửa đổi

Khi nào dùng Mỹ, khi nào dùng Hoa Kỳ khi đặt tên bài? Theo tôi, ta có thể theo guideline này:

  • Đề tài nghiêm chỉnh (chính trị, chiến tranh, lịch sử, v.v) - nên dùng Hoa Kỳ, nhưng trong trường hợp dùng làm tính từ, nên dùng Mỹ: người Mỹ, đô la Mỹ, v.v.
  • Đề tài "nhẹ" hơn (giải trí) - nên dùng Mỹ

Nguyễn Hữu Dng 19:41, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

    • Thế nghĩa là người Mỹ và Dollar Mỹ thì "nhẹ" còn Quốc hội Mỹ thì nặng ? hề hề hề vui nhỉ LĐ

Hoa Kỳ là gắn liền với hành chính-Hoa kỳ là ý nghĩa về quốc kỳ, thay thế tên gọi American, quốc kỳ được quốc hội pháp định. Nên các việc về hành chính , pháp luật, quốc hội, thf nên dùng Hoa Kỳ. Nhưng về ngôn ngữ học dùng từ nào cũng được. Đây là một đặc điểm của tiếng Việt, có nhiều từ dùng cho một khái niệm. Điều đó không có gì gây khó khăn cho truyền thông và các ngành khác, ngoài các văn bản chính thức.Nui La Hai (thảo luận) 11:33, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xa lộSửa đổi

Tôi nghĩ không nên dùng chữ "quốc lộ" cho các Interstate mà nên dùng "Xa lộ" hay "Xa lộ liên bang" vì không có xa lộ nào được chính phủ liên bang kiểm soát. Nguyễn Hữu Dng 00:30, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tôi đang sử dụng "quốc lộ" cho các US Route, còn dùng "đường liên bang" cho các interstate highway. Nếu cần thay với "xa lộ" thì tôi nghĩ nên dùng như "Xa lộ 66 Hoa Kỳ" và "Xa lộ liên bang 10" (nhưng tôi chưa nghe người nào phân biệt hai loại đường đó trong tiếng Việt – lúc nào cũng gọi "Đường số xx"). Tuy nhiên, các US Route trực thuộc chính phủ liên bang phải không? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:39, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
I'm not aware of any road that are maintained by the federal government. Nguyễn Hữu Dng 02:06, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Okay, now that I've read further, it seems that the federal government originally built many of the US Routes, but then turned them over to the state. That seems about right; many of the US Routes in Cincinnati have also been given state route numbers. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:22, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Tên Việt ngữ còn có chữ là liên quốc lộ nhưng chừ này đ/v VN sẽ trrở thành các con đường xuyên quốc gia. Chữ đường (xa lộ) xuyên (liên) bang là chính xác cho các Interstate. Nếu bạn để ý thì cách đánh số các xa lộ này cũng hay lắm đó Hướng Đông-Tây và hướng Bắc - Nam tạo thành nguyên tắc đặt tên. Tương tự, các loop ở các TP lớn cũng có số và cũng thoe một luật khá dể nhớ. Nếu bạn viết bài về chuyện này nên kiếm 1 bản đồ lái xe tổng quát sẽ tìm ra các luật này. thảo luận quên ký tên này là của 15.235.153.102 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 07:14, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC).[trả lời]
Vâng, tôi đã biết một số quy luật đó, với lại Wikipedia tiếng Anh cũng có các luật ở en:Interstate Highway System. :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 00:59, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

RecallSửa đổi

"Recall election" có phải là "miễn nhiệm"?--An Apple of Newton 00:52, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Chắc vậy. Tôi không biết "miễn nhiệm" có nghĩa gì, nhưng sau khi thống đống bị cử tri bầu recall, ông bị đuổi việc. Nguyễn Hữu Dng 01:06, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Thế thì là "bãi miễn" hoặc "miễn nhiệm".--An Apple of Newton 13:45, ngày 14 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Dịch đúng là bầu cử bất tín nhiệm . Bởi vì tùy theo số vote bất tín nhiệm này mà ông "Bự" có thể bị "gọi về" nhà chăn vịt trời cho vợ. LĐ
Tôi vừa sửa theo ý kiến của bạn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:01, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
bầu cử bất tín nhiệm không chính xác lắm. "Bầu cử" = "bầu" và "cử" 1 ai đó lên nắm vị trí nào đó. Đây là đuổi họ xuống → Bỏ phiếu bất tín nhiệm thì chính xác hơn. "Bãi miễn" cũng tương tự như vậy.--An Apple of Newton 02:00, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Đồng ý, nhưng tôi thấy "bất tín nhiệm" nghe giống "vote of no confidence" hơn, chỉ thích hợp cho các thể chế nghị viện với thủ tướng. Nguyễn Hữu Dng 05:24, ngày 16 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tôi không rõ sự khác biệt giữa "bãi nhiệm" và "miễn nhiệm", nhưng nếu tôi hiểu bài viết này [13] (phần về ông Đào Đình Bình), thì bãi nhiệm "nặng" hơn miễn nhiệm nhỉ? Nguyễn Hữu Dng 00:28, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Hôm qua, tôi đã thảo luận với anh Nguyễn Việt Long, 2 từ khác nhau 1 chút. Miễn nhiệm 1 người = người đó từ bỏ chức vụ để nghỉ hưu hay chuyển sang chức vụ, thậm chí có thể được đề bạt cao hơn. Bãi miễn = 1 người bị buộc phải rời chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ. Recall = bãi miễn. Tôi tra một số từ điển không thấy từ "bãi nhiệm".--An Apple of Newton 00:44, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Article requestsSửa đổi

Hi! Sorry I don't know Vietnamese, but if it's alright I would like to propose a few article requests. You can do stubs if you want, or you can write more

Thanks WhisperToMe (thảo luận) 05:27, ngày 20 tháng 12 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang dự án “Dự án/Tiểu bang Hoa Kỳ”.