Wikipedia:Dự án/Tiểu bang Hoa Kỳ

Dự án tiểu bang Hoa Kỳ là một trong những tiểu dự án ở đây có mục đích xây dựng loạt bài về một đề tài căn bản. Tiểu dự án này đang cố gắng xây dựng bài đầy đủ về các tiểu bang Hoa Kỳ. Sau khi làm xong việc đó, chúng ta sẽ đặt kế hoạch để viết ra bài đầy đủ và thủ phủ, thành phố lớn nhất, lá cờ, và huy hiệu của các tiểu bang này. Dự án tiểu bang Hoa Kỳ có liên quan đến việc mang các mục địa danh Mỹ qua đây; xem Thành viên:Mxn/Rambot.

Danh sách bàiSửa đổi

Các bài của tiểu dự án này thuộc về Loạt bài Các đơn vị hành chính Hoa Kỳ ở dưới:

Chúng ta rõ ràng có nhiều việc để làm, mời bạn giúp đỡ tí!

Danh sách thành viênSửa đổi

Đây là những thành viên sẽ đóng góp vào tiểu dự án này bằng cách viết bài, đặt tiêu chuẩn, v.v. Nếu bạn muốn tham gia vào tiểu dự án này, cứ ghi tên bạn vào đây và bắt đầu đóng góp!

Tiêu chuẩn bàiSửa đổi

Tiêu chuẩn này chỉ là gợi ý, chứ không phải quy định cứng ngắc. Tuy nhiên, nếu mọi người tuân theo tiêu chuẩn này thì loạt bài sẽ thống nhất hơn. Mời bạn thảo luận về những vấn đề đặt tiêu chuẩn.

Tại vì các bài ở bên Wikipedia tiếng Anh về tiểu bang đã gần đầy đủ và ổn định, chúng ta sẽ phần nhiều dịch các bài đó. Các bài của tiểu dự án này phải có:

  • Đoạn đầu giới thiệu ngắn gọn về tiểu bang
  • Bảng tóm tắt bên phải dùng tiêu bản {{Tóm tắt về tiểu bang Mỹ}}
  • Liên kết đến trang chủ của chính phủ tiểu bang (nếu có thêm liên kết đến trang tiếng Việt về tiểu bang đó thì tốt)
  • Thẻ {{Hoa Kỳ}} và một số thẻ thể loại liên quan, để kiếm được bài này trong hệ thống thể loại ở đây

Các bài tiểu bang ở đây cũng nên có một phần đầy đủ về địa lý học và lịch sử của tiểu bang. Không cần phải dịch cả bài tiếng Anh qua đây một lúc nếu không có đủ thì giờ, nhưng mong muốn là độc giả sẽ có thể coi mọi mục địa danh này như một bài hữu ích và đầy thông tin. Nếu bảng tóm tắt còn dài hơn văn bản của một bài, thì bài đó chắc chưa có đủ thông tin, nên gắn thẻ {{Sơ khai}} vào cuối bài (ở trên những thẻ thể loại) để xin người khác giúp với bài đó.

Đưa thí dụ thì dễ hiểu hơn giải thích cả ngày: bạn có thể xem California là bài đầy đủ nhất, nhưng chỉ cần cỡ bài Alaska thì đã tốt.

Chi tiếtSửa đổi

  • Lưu ý là đối với những người Mỹ gốc Việt, đơn vị hành chính của Hoa Kỳ là "tiểu bang", chứ không phải là "bang" thôi.
  • Bạn có thể kiếm thấy rất nhiều hình ảnh hữu ích về các tiểu bang ở Wikimedia Commons, chỉ cần thăm thể loại của tiểu bang đó, thí dụ trang Commons:Category:Ohio và các tiểu thể loại trong đấy để xem nhiều hình ảnh về tiểu bang Ohio.
  • Chưa có cách chuẩn để dịch phần nhiều địa danh và tên địa mạo ở Hoa Kỳ, cho nên sẽ cần phải thảo luận thêm về điều này.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Nếu bạn biết đến website nào có thông tin để giúp chúng ta làm các bài này hay hơn, xin bổ sung địa chỉ của nó vào đây.