Thảo luận Wikipedia:Liên kết ngoài

There are no discussions on this page.

Xin hỏi về mặt kỹ thuật có thể cấm những liên kết ngoài vi phạm không. Ví dụ muốn tạo liên kết ngoài đến trang www.jhhkjf.com, sẽ hiện lên cảnh báo và thành viên sẽ không thực hiện được thao tác này.--Sparrow 03:20, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)

bộ lọc spam. 118.71.150.180 (thảo luận) 02:14, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang dự án “Liên kết ngoài”.