Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang

Thêm đề tài

Tên trangSửa đổi

Tôi nghĩ tên trang này cần được đổi thành: [Đề nghị/ hay Yêu cầu] di chuyển trang. Tên hiện tại nghe quá kiểu cách.--Chúc Mừng Năm Mới!!! 02:24, ngày 31 tháng 1 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 31 tháng 12 năm 2021Sửa đổi

Dnd0228 (thảo luận) 15:46, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Từ chối Vui lòng nêu rõ bạn muốn sửa gì. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:49, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mi corazón es tuyoNàng bảo mẫu của anhSửa đổi

Đã có tên Việt hóa chính thức. 2402:800:621F:7F94:F8A1:5589:B168:8813 (thảo luận) 02:36, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanhNguyenmy2302: 2402:800:621F:7F94:F8A1:5589:B168:8813 (thảo luận) 02:37, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 20 tháng 7 năm 2022Sửa đổi

Thay đổi Nmixx thành NMIXX Jennsily (thảo luận) 02:15, ngày 20 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang dự án “Yêu cầu di chuyển trang”.