Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang

Thảo luận đang diễn ra

Tên trangSửa đổi

Tôi nghĩ tên trang này cần được đổi thành: [Đề nghị/ hay Yêu cầu] di chuyển trang. Tên hiện tại nghe quá kiểu cách.--Chúc Mừng Năm Mới!!! 02:24, ngày 31 tháng 1 năm 2012 (UTC)

.Sửa đổi

Cho mình đổi tên trang Đổng Ngạc phi thành Đổng Ngạc Hoàng quý phi được không ạ ThanhHieu7780 (thảo luận) 13:36, ngày 7 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Đổi tênSửa đổi

Yêu cầu đổi tên Đak Năng thành Đăk Năng ạ ChinQuoc (thảo luận) 04:50, ngày 13 tháng 3 năm 2020 (UTC)


Đổi tên trang "Thiền Siêu Việt" bằng "Thiền TM"Sửa đổi

Đổi tên trang "Thiền Siêu Việt" bằng "Thiền TM" do Transcendental Meditation Việt Nam (tổ chức nắm bản quyền cung cấp Transcendental Meditation tại Việt Nam) sử dụng tên chính thức Thiền TM trong giao dịch và truyền thông. Đổi tên thành Thiền TM nhằm đảm bảo quyền lợi cho người đọc có thể tra cứu thông tin dễ dàng và xác nhận thông tin từ nhiều nguồn quốc tế.

Khổng Mai Lan (thảo luận) 10:22, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)

[1]

Đổi tên trang "Thiền Siêu Việt" bằng "Thiền TM"Sửa đổi

Đổi tên trang "Thiền Siêu Việt" bằng "Thiền TM" do Transcendental Meditation Việt Nam (tổ chức nắm bản quyền cung cấp Transcendental Meditation tại Việt Nam) sử dụng tên chính thức Thiền TM trong giao dịch và truyền thông. Đổi tên thành Thiền TM nhằm đảm bảo quyền lợi cho người đọc có thể tra cứu thông tin dễ dàng và xác nhận thông tin từ nhiều nguồn quốc tế.

[2]

Khổng Mai Lan (thảo luận) 10:25, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)

  1. ^ https://vietnam.tm.org/
  2. ^ https://vietnam.tm.org/
Quay lại trang dự án “Yêu cầu di chuyển trang”.