Phép nhân cách hóa cái chết thành một thực thể sống, có khả năng hiểu biết và nhận thức (còn gọi là tử thần hoặc thần chết) là một khái niệm đã tồn tại trong các xã hội của loài người từ khi chúng ta mới biết dùng ngôn ngữ để ghi lại lịch sử. Thần Chết cũng coi là một vị Thần.

Cách miêu tả của Tây phương về tử thần như một bộ xương người cầm lưỡi hái.

Văn hóa phương Tây

sửa
 
Hóa trang về thần chết

Người phương Tây thường miêu tả thần chết (có tên là "The Grim Reaper" trong tiếng Anh) như một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đêm; hay áo chùng; hay áo choàng không tay đen gắn với mũ trùm đầu; hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng. Khi tử thần được miêu tả trong áo choàng đen với mũ trùm đầu, người ta thường chỉ có thể nhìn thấy mắt "ông ta".

Văn hóa phương Đông

sửa

Trung Quốc: Diêm Vương

sửa

Nhật Bản: Shinigami

sửa

Ấn Độ

sửa

Việt Nam: Địa Mẫu

sửa

Địa Mẫu là một vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại Việt Nam, bà là người đứng đầu Thập điện Diêm vương chịu trách nhiệm phán xét linh hồn người chết Công gà

Ai Cập

sửa

Theo thần thoại Ai Cập, vị thần chết là Osiris và thần ướp xác là Anubis

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa