Thập niên 250 TCN

thập kỷ

Thập niên 250 TCN hay thập kỷ 250 TCN chỉ đến những năm từ 250 TCN đến 259 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 4 TCNthế kỷ 3 TCNthế kỷ 2 TCN
Thập niên: thập niên 260 TCNthập niên 250 TCNthập niên 240 TCN
Năm: 259 TCN 258 TCN 257 TCN 256 TCN 255 TCN 254 TCN 253 TCN 252 TCN 251 TCN 250 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa