Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Chiến tranh liệt quốc ở Trung Quốc ngày càng khốc liệt. Tần Chiêu Tương vương đánh diệt Tây Chu, bắt vua Chu Noãn Vương. Nước Sở diệt nước Lỗ.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi