Thập niên 940 TCN

Thập niên 940 TCN hay thập kỷ 940 TCN chỉ đến những năm từ 940 TCN đến 949 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 11 TCNthế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCN
Thập niên: thập niên 950 TCNthập niên 940 TCNthập niên 930 TCN
Năm: 949 TCN 948 TCN 947 TCN 946 TCN 945 TCN 944 TCN 943 TCN 942 TCN 941 TCN 940 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi