Thế kỷ 14

thế kỷ
(Đổi hướng từ Thế kỷ XIV)

Thế kỷ 14 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1301 đến hết năm 1400, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1300 1310 1320 1330 1340
1350 1360 1370 1380 1390
Theo thế kỷ: 13 14 15
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Phát minh và khám phá

sửa

Tham khảo

sửa