Thể loại:Album năm 2006

Album phát hành lần đầu vào năm 2006. Xem thêm Âm nhạc năm 2006.