Thể loại:Album năm 2005

Album phát hành lần đầu vào năm 2005. Xem thêm Âm nhạc năm 2005.