Thể loại:Chờ xóa (dịch máy)

Đến nhật trình xóa để xem danh sách các trang đã bị xóa.

Thể loại này gồm các trang được đánh dấu xóa bằng bản mẫu thông báo đề nghị xóa do dịch máy chất lượng kém. Trước khi xóa một trang, hãy kiểm tra trang này để đảm bảo nó phù hợp các tiêu chí xóa nhanh, kiểm tra phần Các liên kết đến đây, lịch sử. Nếu như có nghi vấn, hãy đưa trang vào quy trình biểu quyết xóa để những người khác có thể cho ý kiến về trang, bài.

Bảo quản viên/điều phối viên: Tuần tra thể loại này.

Thể loại conSửa đổi

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chờ xóa (dịch máy)”

4 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 4 trang.