Thể loại:Khu dân cư thành lập năm 1909

Khu dân cư (thành phố, thị trấn, làng) thành lập hoặc có người tới định cư vào năm 1909.

 • 1904
 • 1905
 • 1906
 • 1907
 • 1908
 • 1909
 • 1910
 • 1911
 • 1912
 • 1913
 • 1914