Thể loại:Kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị hay kinh tế học chính trị là một chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế học nguyên luận chuyên nguyên cứu quan hệ giữa chính trị với kinh tế.

Thể loại con

Thể loại này gồm 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.