Luật pháp trong chính trị họcluật học, là một tập hợp các quy tắc hay quy phạm đạo đức được đặt ra để cho phép hoặc ngăn cấm các mối quan hệ cụ thể giữa các cá nhân và các tổ chức, với mục đích đưa ra các phương thức đảm bảo sự đối xử công bằng cho các chủ thể này cũng như đưa ra các chế định xử phạt cho những chủ thể vi phạm các nguyên tắc hành xử này.

Thể loại con

Thể loại này có 38 thể loại con sau, trên tổng số 38 thể loại con.

 

*

B

C

H

K

L

N

Q

T

Σ

Trang trong thể loại “Luật pháp”

Thể loại này chứa 70 trang sau, trên tổng số 70 trang.