Thể loại:Phim truyền hình Việt Nam ra mắt năm 1995

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Việt Nambắt đầu vào năm 1995.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Việt Nam nên được loại ra khỏi thể loại này.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.