Thể loại:Sự kiện sẽ diễn ra

Đây là thể loại dành cho sự kiện trong tương lai đã được lên kế hoạch hoặc kỳ vọng sẽ diễn ra.

Để thêm một bài viết vào thể loại này, hãy đánh dấu nó bằng {{sẽ diễn ra}}.