Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2023–2030

Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2023–2030 đề cập đến cuộc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp tại Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2023–2030.

Bối cảnh sửa

Trong 5 năm từ 2016 đến 2021, đặc biệt là sau Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính năm 2019–2021, Việt Nam đã giảm được 08 huyện (từ 713 xuống còn 705), giảm 563 xã, phường, thị trấn so với năm 2016 (từ 11.162 xuống còn 10.599). Tuy nhiên, số lượng ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp chưa đạt yêu cầu. Ngoài bốn huyện đảo, cù lao do có yếu tố đặc thù nằm biệt lập nên không thực hiện sắp xếp, mới chỉ tiến hành sắp xếp được 09/15 ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Sau sắp xếp, số lượng các ĐVHC cấp huyện chỉ giảm được 8/713 đơn vị (tỷ lệ giảm là 1,12%). Nhiều ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp vẫn chưa bảo đảm quy định.[1]

Tháng 11 năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết, trong đó yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã có đủ điều kiện giai đoạn 2022–2025.[2] Đồng thời, Chính phủ cũng đã thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành.[3]

Tháng 9 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trong đó đề cập đến việc "tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030".[4]

Tháng 1 năm 2023, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, quá trình thực hiện phải phù hợp với quy hoạch tỉnh/thành phố, quy hoạch nông thôn/đô thị; cần xác định rõ đối tượng và lộ trình sắp xếp, bảo đảm sự đồng thuận của người dân; khuyến khích việc chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn; không bắt buộc sắp xếp đối với các đơn vị đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các xã đã được quy hoạch thành phường, thị trấn.[5]

Phương án và kết quả sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính sửa

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nêu quan điểm chỉ đạo về lộ trình như sau:

 • Đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có cả diện tích tự nhiên và dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích tự nhiên dưới 20% và dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.
 • Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp đơn vị còn lại có cả diện tích tự nhiên và dân số dưới 100% quy định; đơn vị cấp huyện có diện tích tự nhiên dưới 30% và dân số dưới 200% quy định; đơn vị cấp xã có diện tích tự nhiên dưới 30% và dân số dưới 300% quy định.[5]

Theo rà soát của các tỉnh, giai đoạn 2023–2025 có 33 huyện, thị xã và 1.327 xã, phường, thị trấn thuộc 58 tỉnh, thành phố thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.[6]

Tây Bắc Bộ sửa

Tỉnh Điện Biên sửa

Tỉnh Hòa Bình sửa

 • Giai đoạn 2023–2025, tỉnh này có 1 huyện và 13 xã thuộc diện phải sắp xếp (đồng thời cả diện tích tự nhiên và dân số dưới 70% quy định).[6] Tuy nhiên, cũng có thông tin là không có huyện, xã trên địa bàn tỉnh phải sắp xếp theo quy định.[9]
 • Giai đoạn 2026–2030: Không có huyện và thành phố nào phải sắp xếp; đối với cấp xã: Xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy thuộc diện phải sắp xếp lại theo quy định, nhưng xã này có đặc thù tôn giáo nên đề xuất không sắp xếp.[9]
 • Ngoài ra, tại huyện Kim Bôi, dự kiến sáp nhập các xã Kim Bôi và xã Vĩnh Đồng vào thị trấn Bo.[9]

Tỉnh Lào Cai sửa

 • Giai đoạn 2023–2025, tỉnh này có thị trấn Bắc Hà và xã Tà Chải (cùng thuộc huyện Bắc Hà) thuộc diện phải sắp xếp.[6]

Tỉnh Sơn La sửa

Tỉnh này dự kiến sáp nhập 4 xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, Hát Lót, Mường Bon của huyện Mai Sơn vào thành phố Sơn La.[10]

Tỉnh Yên Bái sửa

Tỉnh này dự kiến sáp nhập thị trấn Yên Bình và các xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng (huyện Yên Bình), một phần xã Y Can và các xã Bảo Hưng, Minh Quân, Vân Hội, Việt Cường (huyện Trấn Yên) vào thành phố Yên Bái.[16]

Đông Bắc Bộ sửa

Tỉnh Bắc Giang sửa

Tỉnh này có 73 xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023–2030. Trong đó, số đơn vị đề nghị yếu tố đặc thù không bắt buộc sắp xếp là 35; số đơn vị sắp xếp là 38 (giai đoạn 2023–2025 sắp xếp 24 đơn vị; giai đoạn 2026–2030 sắp xếp 14 đơn vị).[17]

Tỉnh cũng dự kiến sáp nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ.[18]

Tỉnh Bắc Kạn sửa

Tỉnh này dự kiến sáp nhập hai xã Cẩm GiàngMỹ Thanh của huyện Bạch Thông vào thành phố Bắc Kạn.[20]

Tỉnh Hà Giang sửa

Tỉnh này dự kiến sáp nhập một phần các xã Đạo Đức, Kim Thạch, Phong Quang, Phú Linh của huyện Vị Xuyên vào thành phố Hà Giang.[21]

Tỉnh Lạng Sơn sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh này có 6 xã, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập, bao gồm: Thị trấn Cao Lộc, xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc); xã Sơn Hà (huyện Hữu Lũng); thị trấn Thất Khê, xã Vĩnh Tiến (huyện Tràng Định); xã Khánh Khê (huyện Văn Quan). Giai đoạn 2026–2030 có 6 xã, thị trấn gồm: Xã Liên Sơn (huyện Chi Lăng); thị trấn Nông Trường Thái Bình (huyện Đình Lập); xã Minh Hòa (huyện Hữu Lũng); xã Cao Minh, xã Đội Cấn, xã Khánh Long (huyện Tràng Định).[22]

Về phương án mở rộng thành phố Lạng Sơn: Từ năm 2021, tỉnh Lạng Sơn tiến hành lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn, sắp xếp một số xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng và chuyển trung tâm hành chính huyện Cao Lộc đến địa điểm mới. Dự kiến, thành phố Lạng Sơn mở rộng thêm thị trấn Cao Lộc và các xã Gia Cát, Hợp Thành, Tân Liên, Yên Trạch của huyện Cao Lộc. Đối với huyện Cao Lộc, sáp nhập một phần diện tích của xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng vào huyện Cao Lộc; chuyển trung tâm hành chính của huyện Cao Lộc từ thị trấn Cao Lộc về thị trấn Đồng Đăng và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Đồng Đăng. Phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Tân Mỹ sẽ điều chỉnh vào các xã liền kề.[23]

Tháng 7 năm 2022, tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh đề xuất theo hướng sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.[24]

Năm 2023, dự kiến sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, sáp nhập toàn bộ xã Hợp Thành vào thị trấn Cao Lộc và thành lập phường Cao Lộc, thành lập phường Đồng Đăng trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đồng Đăng và một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng; thành lập xã Thụy Hùng (mới) trên cơ sở phần diện tích và dân số còn lại của các xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng; sáp nhập xã Mẫu Sơn vào xã Công Sơn.[25]

Tỉnh Phú Thọ sửa

Số lượng ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ sau khi sắp xếp giai đoạn 2023-2025 là 177 (15 phường, 11 thị trấn và 151 xã). Số ĐVHC cấp xã giảm sau sắp xếp là 48 xã [26]

Tỉnh Quảng Ninh sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh này có 12 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập và 4 đơn vị thuộc diện khuyến khích.[6] Các huyện Cô TôVân Đồn thuộc trường hợp không bắt buộc sắp xếp.

Tỉnh Thái Nguyên sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Thái Nguyên có 6 xã thuộc diện phải sắp xếp,[29] và thành lập một số thị trấn.[30]

Tỉnh Tuyên Quang sửa

Huyện Sơn Dương: Có 2 xã Hồng LạcVân Sơn thuộc diện sắp xếp.[34][35]

Đồng bằng sông Hồng sửa

Tỉnh Bắc Ninh sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Bắc Ninh có 6 xã, phường thuộc diện sắp xếp.[36]

Thành phố Hà Nội sửa

Giai đoạn 2023–2025, Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.[6]

Tỉnh Hải Dương sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Hải Dương có tổng số 60 xã, phường, thị trấn phải sắp xếp, trong đó có 37 xã thuộc diện phải bắt buộc sắp xếp, sáp nhập, 23 xã liên quan liền kề.[43]

Thành phố Hải Phòng sửa

Giai đoạn 2023-2025, Hải Phòng có 42 xã, phường, thị trấn thuộc diện bắt buộc sắp xếp cùng với 35 đơn vị liên quan, tổng số 77 đơn vị sẽ xắp xếp. Giai đoạn 2026-2030, có thêm 52 đơn vị thực hiện sắp xếp, đồng thời có 2 quận Hồng BàngKiến An thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Đối với quận Kiến An, đây là đơn vị trọng yếu về quốc phòng-an ninh (yếu tố đặc thù) nên sẽ không phải thực hiện sắp xếp.[49] Đối với quận Hồng Bàng, dự kiến sáp nhập 3 xã (An Hồng, An Hưng, Đại Bản) của huyện An Dương.[49][50]

Huyện An Dương: Sau khi sáp nhập 3 xã nêu trên vào quận Hồng Bàng, sẽ sáp nhập thị trấn An Dương và xã Lê Lợi, sáp nhập xã Bắc Sơn và xã Nam Sơn, sáp nhập xã Đặng Cương và xã Quốc Tuấn.[50]

Huyện Thủy Nguyên: Dự kiến thành lập thành phố Thủy Nguyên, từ 35 xã, 2 thị trấn được sắp xếp thành 17 phường và 4 xã,[51] trong đó sáp nhập các cặp xã sau đây để thành lập phường: Hoàng Động, Lâm Động; Dương Quan, Tân Dương; Kiền Bái, Mỹ Đồng; Đông Sơn, Kênh Giang; Lưu Kiếm, Lưu Kỳ; Thủy Triều, Trung Hà; Phả Lễ, Phục Lễ; sáp nhập các xã Thủy Đường, Thủy Sơn và thị trấn Núi Đèo thành một phường mới; thành lập các xã mới từ việc sáp nhập các xã: Gia Đức, Gia MinhMinh Tân; An Sơn, Kỳ SơnPhù Ninh; Lại XuânLiên Khê; Cao Nhân, Chính MỹHợp Thành.[52]

Tỉnh Hưng Yên sửa

Tỉnh này có 2 huyện thuộc diện phải sáp nhập: Phù Cừ, Tiên Lữ. Giai đoạn 2023–2025 có 22 xã thuộc diện phải sáp nhập.[53]

Thành phố Hưng Yên: Giai đoạn 2023–2025 có 8 xã, phường thuộc diện sắp xếp, gồm 3 phường: Hồng Châu, Lê Lợi, Quang Trung và 5 xã: Bảo Khê, Hoàng Hanh, Hồng Nam, Hùng Cường, Phương Chiểu. Tuy nhiên, do yếu tố đặc thù nên tỉnh Hưng Yên đề nghị không thực hiện sắp xếp 8 đơn vị này. Riêng xã Phương Chiểu dự kiến sáp nhập xã Thủ Sỹ thuộc huyện Tiên Lữ và thôn Điện Biên, xã Hồng Nam.[54]

Tỉnh Nam Định sửa

Tỉnh Nam Định đề ra kế hoạch sáp nhập 5 xã Điền Xá, Hồng Quang, Nam Mỹ, Nam Toàn, Nghĩa An của huyện Nam Trực, 3 xã Đại An, Tân Thành, Thành Lợi của huyện Vụ Bản và toàn bộ huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định.[55][56] Tuy nhiên, tỉnh này chủ trương hợp nhất toàn bộ huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định; sáp nhập thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng để thành lập phường mới; không sáp nhập 5 xã của huyện Nam Trực và 3 xã của huyện Vụ Bản.[57]

Tỉnh Thái Bình sửa

Qua rà soát, tỉnh Thái Bình có 28 xã là đối tượng sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sau khi hoàn thành, tỉnh sẽ giảm 18 xã và còn 242 đơn vị cấp xã. [67]

Tỉnh Ninh Bình sửa

Tỉnh Ninh Bình dự kiến sáp nhập toàn bộ huyện Hoa Lư, xã Gia Sinh thuộc huyện Gia Viễn, xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô, xã Khánh Hòa và xã Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh, một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình thuộc thành phố Tam Điệp, xã Sơn Hà và xã Sơn Lai thuộc huyện Nho Quan vào thành phố Ninh Bình và đổi tên thành thành phố Hoa Lư trong giai đoạn 2023–2030.[68][69]

Tỉnh Vĩnh Phúc sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Vĩnh Phúc có 22 xã thuộc 7 huyện, thành phố thuộc diện phải sắp xếp.[70]

Bắc Trung bộ sửa

Tỉnh Hà Tĩnh sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sáp nhập 11 xã Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Thắng, Thạch Trị, Thạch Văn, Tượng Sơn của huyện Thạch Hà và 1 xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà và 2 xã Cẩm Bình, Cẩm Vịnh của huyện Cẩm Xuyên vào thành phố Hà Tĩnh. Sáp nhập huyện Lộc Hà vào huyện Thạch Hà. Giai đoạn 2026–2030, sáp nhập một số xã liền kề của huyện Đức Thọ vào thị xã Hồng Lĩnh, sáp nhập huyện Vũ QuangĐức Thọ thành một huyện mới.[72]

Tỉnh Nghệ An sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Nghệ An có thị xã Cửa Lò cùng 79 xã, 4 phường, 6 thị trấn thuộc diện phải sắp xếp.[74] Giai đoạn 2026–2030, tỉnh này có 98 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp.[75]

Vào năm 2020, tỉnh Nghệ An dự kiến trong năm 2030 sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và một phần các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc vào thành phố Vinh.[76] Tuy nhiên, đến năm 2023, tỉnh này chủ trương sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã Nghi Phong, Nghi Thái, Nghi Xuân, Phúc Thọ của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh.[77]

Trong số 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, có 23 đơn vị được đề xuất giữ nguyên, còn lại 66 đơn vị sẽ sáp nhập với 29 đơn vị hành chính liền kề để thành lập 44 đơn vị hành chính mới, gồm 34 xã, 3 phường và 4 thị trấn.[74]

Thành phố Vinh: Giai đoạn đầu (2023–2025) có 4 phường (Đội Cung, Hồng Sơn, Lê Mao, Quang Trung) và 2 xã (Hưng Chính, Nghi Đức) thuộc diện sáp nhập; giai đoạn tiếp theo có 6 xã, phường phải sáp nhập.[75]

Tỉnh Quảng Trị sửa

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Quảng Trị có 17 xã thuộc sắp xếp[80]:

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh có 36 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp bao gồm 3 đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ, huyện Hải Lăng và cấp xã gồm 33 đơn vị hành chính[80]:

Tỉnh Quảng Bình sửa

Giai đoạn 2023–2025, Quảng Bình có 23 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập, nhưng có 17 đơn vị có yếu tố đặc thù nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiến hành sắp xếp.[6]

Tỉnh Thanh Hóa sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Thanh Hóa có thị xã Bỉm Sơn, huyện Đông Sơn cùng 147 xã, phường thuộc diện phải sắp xếp. Đến giai đoạn 2026–2030, có thành phố Sầm Sơn, huyện Vĩnh Lộc cùng 120 xã, phường thuộc diện phải sắp xếp.[81]

Tỉnh Thanh Hóa dự kiến sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, ban đầu đề xuất sáp nhập năm 2023, sau đó lùi lại vào năm 2025.[82][83]

Tỉnh Thừa Thiên Huế sửa

Tháng 12 năm 2022, tỉnh này đưa ra ba phương án tổ chức hành chính đối với thành phố Huế khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến vào năm 2025. Phương án thứ nhất, Thừa Thiên Huế sẽ sắp xếp thành 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện; phương án hai là 4 quận, một thị xã, 4 huyện và phương án ba là 2 quận, 3 thị xã, 4 huyện.[87] Với ba phương án, thành phố Huế sẽ sáp nhập xã Hương Thọ và phường Hương Hồ thành phường Long Hồ; sáp nhập xã Hải Dương và phường Thuận An thành phường Thuận An; sáp nhập ba xã Phú Thanh, Phú MậuPhú Dương thành phường Dương Nỗ. Sau khi sáp nhập, thành phố Huế sẽ được chia thành quận phía Bắc (13 phường) và quận phía Nam (19 phường).

Thị xã Phong Điền được thành lập từ huyện Phong Điền; sáp nhập thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu thành phường Phong Thu, xã Điền LộcĐiền Hòa thành phường Phong Phú, xã Phong HảiĐiền Hải thành phường Phong Hải.

Sáp nhập huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc cùng với xã Dương Hòa. Thị xã Hương Thủy, nếu theo phương án 3 quận, 2 thị xã, 4 huyện, thị xã sẽ được điều chỉnh thành quận Hương Thủy với 7 phường, sáp nhập Phú Sơn vào phường Phú Bài, xã Thủy Tân vào phường Thủy Lương. Nếu theo phương án 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện, thị xã Hương Thủy sẽ giữ nguyên hiện trạng.[88]

Duyên hải Nam Trung bộ sửa

Tỉnh Bình Định sửa

Tỉnh Bình Định dự kiến có 6 xã, phường thuộc diện sắp xếp.[89][90]

Thành phố Quy Nhơn: Dự kiến sáp nhập 2 phường Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt vào phường Trần Phú; sáp nhập 2 phường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo vào phường Thị Nại.[91]

Thị xã Hoài Nhơn: Dự kiến sáp nhập xã Hoài Hải vào phường Hoài Hương.

Tỉnh Bình Thuận sửa

Tỉnh Bình Thuận có 12 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp; trong đó, giai đoạn 2023–2025 có 8 đơn vị và giai đoạn 2026–2030 có 4 đơn vị.[92] Tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh nghiên cứu mở rộng thành phố Phan Thiết và sáp nhập huyện Hàm Tân với thị xã La Gi.[93] Về việc mở rộng thành phố Phan Thiết, đến năm 2023 tỉnh vẫn giữ theo phương án mở rộng đã được phê duyệt năm 2009: Toàn bộ thành phố Phan Thiết và thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng và một phần các xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc; một phần xã Hàm Mỹ thuộc huyện Hàm Thuận Nam.[94]

Thành phố Đà Nẵng sửa

Giai đoạn 2023-2030, thành phố này có 16 phường thuộc diện bắt buộc sáp nhập, trong đó quận Thanh Khê có 8 phường, quận Hải Châu 7 phường và phường An Hải Đông của quận Sơn Trà.[96]

Tỉnh Khánh Hòa sửa

Thành phố Nha Trang: Dự kiến sẽ sáp nhập phường Phương Sơn vào phường Phương Sài; sáp nhập các phường Vạn Thạnh, Vạn ThắngXương Huân; sáp nhập các phường Phước Tân, Phước TiếnTân Lập. Còn 2 phường là Phước HòaVĩnh Thọ có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp. Các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh cũng dự kiến thành lập phường, do đó đề xuất không sắp xếp.[97]

Tỉnh Ninh Thuận sửa

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Dự kiến sáp nhập một phần phường Thanh Sơn vào phường Đài Sơn; sáp nhập một phần phường Thanh Sơn vào phường Phủ Hà; sáp nhập phường Kinh Dinh vào phường Mỹ Hương.[98]

Tỉnh Phú Yên sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Phú Yên có 6 xã, phường thuộc diện phải sắp xếp gồm: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, xã Bình Ngọc thuộc thành phố Tuy Hòa và xã Ea Bia huyện Sông Hinh.[cần dẫn nguồn]

Tháng 10 năm 2022, tỉnh này dự kiến mở rộng thành phố Tuy Hòa để đạt tiêu chí đô thị loại I: Gồm thành phố Tuy Hòa và xã An Chấn, xã An Mỹ (huyện Tuy An); xã Hòa Thành (thị xã Đông Hòa); xã Hòa An và một phần xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa).[99] Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2023, tỉnh Phú Yên chuyển sang nghiên cứu phương án sáp nhập thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa.[cần dẫn nguồn]

Tỉnh Quảng Nam sửa

Tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ sáp nhập 2 huyện Hiệp ĐứcNông Sơn,[100] tuy nhiên, tỉnh đã thống nhất phương án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn.[101] Đề xuất lập đề án sáp nhập thành phố Tam Kỳ với các huyện Núi Thành, Phú Ninh.[102]

Tỉnh Quảng Ngãi sửa

Thành phố Quảng Ngãi: Dự kiến sẽ sáp nhập phường Nguyễn Nghiêm, phường Trần Hưng Đạo vào phường Lê Hồng Phong. Các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ tuy không đạt chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù nên không sáp nhập.[105] Dự kiến sáp nhập xã Tịnh Châu, xã Tịnh Ấn Đông vào xã Tịnh Thiện; các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh An, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Long tuy không đạt chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù nên đề nghị không sáp nhập.[cần dẫn nguồn]

Tây Nguyên sửa

Tỉnh Đắk Nông sửa

Giai đoạn 2026–2030, tỉnh Đắk Nông có thị trấn Đức An (Đắk Song) và xã Trúc Sơn (Cư Jút) thuộc diện phải sắp xếp.[106]

Tỉnh Gia Lai sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Gia Lai sáp nhập huyện Đak Pơ vào thị xã An Khê.

Tỉnh Lâm Đồng sửa

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến sáp nhập 3 huyện: Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh thành 1 huyện.[107] Sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt.[108] Dự kiến sáp nhập các xã Lộc An, Lộc Nam, Lộc Tân, Lộc Thành, Tân Lạc của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc.[109]

Đông Nam Bộ sửa

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sửa

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sáp nhập 2 huyện Đất ĐỏLong Điền. Giai đoạn 2026–2030, sáp nhập một phần thị xã Phú Mỹ vào thành phố Bà Rịa.[112]

Tỉnh Bình Phước sửa

Vào tháng 1 năm 2022, tỉnh Bình Phước dự kiến mở rộng thành phố Đồng Xoài, bao gồm các xã Tân Phước, Tân Hưng, một phần diện tích các xã Thuận Phú, Đồng Tiến (huyện Đồng Phú).[113]

Vào tháng 6 năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước có văn bản thông báo trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh này có các thị xã Phước Long, Bình Long và xã Thanh Bình thuộc huyện Hớn Quản thuộc diện phải sắp xếp; giai đoạn 2026 – 2030 có huyện Bù Đốp thuộc diện phải sắp xếp.[114]

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Bình Phước dự kiến[115][116]:

 • Sáp nhập thị trấn Tân Khai và 9 xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An thuộc huyện Hớn Quản vào thị xã Bình Long
 • Sáp nhập 3 xã: Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan thuộc huyện Hớn Quản vào thị xã Chơn Thành và sáp nhập xã Tân Quan thuộc huyện Hớn Quản với xã Quang Minh thuộc thị xã Chơn Thành.

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh này dự kiến[116]:

 • Sáp nhập 8 xã: Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân thuộc huyện Phú Riềng vào thị xã Phước Long và sáp nhập xã Bình Sơn thuộc huyện Phú Riềng với xã Long Giang thuộc thị xã Phước Long.
 • Sáp nhập xã Phú Riềng và xã Phú Trung thuộc huyện Phú Riềng vào huyện Đồng Phú.
 • Sáp nhập xã Nghĩa Trung và xã Nghĩa Bình thuộc huyện Bù Đăng vào huyện Đồng Phú.
 • Sáp nhập xã Thuận Lợi và xã Thuận Phú thuộc huyện Đồng Phú vào thành phố Đồng Xoài.

Tỉnh Đồng Nai sửa

Giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Đồng Nai có 4 xã thuộc diện sáp nhập:[117][118]

Thành phố Hồ Chí Minh sửa

Giai đoạn 2023 – 2030, Thành phố Hồ Chí Minh có 2 đơn vị cấp huyện gồm huyện Nhà Bè, Quận 6 và cấp xã có 80 phường sắp xếp thành 38 phường:[6][119]

Đồng bằng sông Cửu Long sửa

Thành phố Cần Thơ sửa

Giai đoạn 2023–2025, Cần Thơ có 4 phường thuộc diện sắp xếp. Giai đoạn 2026–2030, có 1 huyện và 5 xã, phường thuộc diện sắp xếp.[120] Sáp nhập phường Ba Láng của quận Cái Răng vào thị xã Phong Điền mới.[121]

Tỉnh Sóc Trăng sửa

Giai đoạn 2023–2025, thành phố Sóc Trăng có 1 xã thuộc diện sắp xếp. Phương án sắp xếp như sau: Sáp nhập Phường 1 vào Phường 9.[122]

Tỉnh Trà Vinh sửa

Tỉnh Trà Vinh dự kiến sáp nhập toàn bộ xã Đại Phúc, xã Đại Phước, xã Phương Thạnh của huyện Càng Long và toàn bộ xã Hòa Thuận; xã Nguyệt Hóa; toàn bộ ấp Trì Phong, ấp Kinh Xáng thuộc xã Hòa Lợi; toàn bộ ấp Ba Se A, ấp Ba Se B, ấp Ô Chích A, ấp Ô Chích B thuộc xã Lương Hòa của huyện Châu Thành vào thành phố Trà Vinh.[123]

Tỉnh Bạc Liêu sửa

Giai đoạn 2023–2025, thành phố Bạc Liêu điều chỉnh một phần diện tích và dân số của Phường 8 vào Phường 3.[124]

Tỉnh Kiên Giang sửa

Giai đoạn 2023–2025, thành phố Rạch Giá sáp nhập phường Vĩnh Bảo vào phường Vĩnh Thanh Vân.[125]

Tỉnh Cà Mau sửa

Giai đoạn 2023–2025, huyện Phú Tân điều chỉnh một phần của xã Nguyễn Việt Khái vào thị trấn Cái Đôi Vàm.[126]


Xem thêm sửa

Chú thích sửa

 1. ^ “Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thí điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên - Sở Nội vụ. ngày 14 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 2. ^ “Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 3. ^ “Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2021 thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2022.
 4. ^ “Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã”. ngày 12 tháng 9 năm 2022.
 5. ^ a b “Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã”. Website Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. ngày 30 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2023.
 6. ^ a b c d e f g Chu Thanh Vân (1 tháng 8 năm 2023). “TP.HCM: 80 phường phải sắp xếp giai đoạn 2023-2030 còn quận, huyện thì chưa”. Báo điện tử VOV. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2023.
 7. ^ “Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa”. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 8. ^ “Mường Chà đề xuất mở rộng thị trấn về phía tây đến bản Na Sang, xã Na Sang”. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Điện Biên. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 9. ^ a b c “Kết luận của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2023”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.[liên kết hỏng]
 10. ^ Ánh Nguyệt (10 tháng 5 năm 2022). “Nghị quyết thông qua Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2022.
 11. ^ Khải Hoàn (18 tháng 6 năm 2021). “Mở rộng thị trấn Phù Yên”. Báo Sơn La. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2023.
 12. ^ Đề án số 07-ĐA/HU ngày 28/1/2021 về việc mở rộng thị trấn Phù Yên để góp phần xây dựng thị trấn Phù Yên hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2025
 13. ^ “Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2035”. Cổng thông tin điện tử huyện Sông Mã. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 14. ^ Thủy Ngân (21 tháng 8 năm 2021). “Thị trấn Thuận Châu hướng đến đô thị loại IV”. Báo Sơn La. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2023.
 15. ^ “Hội nghị triển khai phương án mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Yên Châu”. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 16. ^ “Công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 17. ^ a b c “Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Thận trọng, chắc từng khâu”. Báo Bắc Giang điện tử. 8 tháng 9 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 18. ^ “Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị”. Báo Bắc Giang. 3 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 19. ^ “Khi nào sáp nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang?”. Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam. ngày 2 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2023.
 20. ^ “Đề án mở rộng, phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030” (PDF). Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Kạn. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 21. ^ “Công bố Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035”. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 22. ^ Triệu Thành. “Lạng Sơn: Họp xem xét dự thảo một số văn bản liên quan sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã”. Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2023.
 23. ^ Hoàng Nghĩa (18 tháng 8 năm 2021). “Lên phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP. Lạng Sơn”. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 24. ^ “Sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn: Đồng thuận ý Đảng, lòng dân”. Website Đài phát thanh-truyền hình Lạng Sơn. ngày 2 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2023.
 25. ^ “Đề án sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn” (PDF).
 26. ^ a b c d e f g h i j “Phú Thọ công bố sắp xếp, sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã”. Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh. 3 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 27. ^ “Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”. Báo Tin tức. ngày 12 tháng 7 năm 2023. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2023.
 28. ^ a b c d Trí, Dân (23 tháng 10 năm 2023). “10 đơn vị cấp xã ở Quảng Ninh phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025”. Báo điện tử Dân Trí. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 29. ^ “Thái Nguyên: Có 5 xã thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã”. Báo điện tử Xây dựng. 1 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 30. ^ a b “Ủy ban pháp luật thẩm tra tờ trình thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của của các tỉnh Bắc Kạn, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc”. Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 31. ^ “Đồng chí Bí thư huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Vạn Thọ, Ký Phú và Na Mao về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã giai đoạn 2023-2030”. Cổng thông tin điện tử huyện Đại Từ. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 32. ^ “Đồng Hỷ: Xây dựng phương án sáp nhập các đơn vị hành chính theo Kết luận số 48”. Báo Thái Nguyên điện tử. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 33. ^ “Phú Lương: Dự kiến sáp nhập toàn bộ xã Phấn Mễ vào thị trấn Đu và thị trấn Giang Tiên”. baothainguyen.vn. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 34. ^ baotuyenquang.com.vn. “Xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023 - 2025”. Báo Tuyên Quang điện tử. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 35. ^ “Tuyên Quang có 2 xã thuộc diện phải sắp xếp lại”. giaoducthoidai.vn. 9 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 36. ^ “Bắc Ninh 6 xã, phường thuộc diện sắp xếp”. thanhtra.com.vn. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 37. ^ a b c Thu Huyền (30 tháng 10 năm 2023). “Tham gia ý kiến vào Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh”. Báo Bắc Ninh.
 38. ^ hanoimoi.vn (12 tháng 10 năm 2023). “Quận Cầu Giấy đề xuất điều chỉnh địa giới phường Quan Hoa, Yên Hòa”. hanoimoi.vn. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 39. ^ a b “Hà Nội sẽ sáp nhập hàng loạt xã, phường?”. www.congluan.vn. 4 tháng 12 năm 2023. Truy cập ngày 4 tháng 12 năm 2023.
 40. ^ “Hà Nội ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025”. Báo Nhân dân điện tử. 28 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 41. ^ 'Cử tri đồng thuận thành lập quận Gia Lâm'. Báo điện tử VnExpess. 29 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 42. ^ “Huyện Thanh Trì cần rà soát các tiêu chí, xác định quyết tâm phát triển lên quận”. Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Trì. 28 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 43. ^ Nguyễn Việt (25 tháng 8 năm 2023). “Hải Dương có 60 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập, là những xã nào?”. Báo điện tử Dân Việt. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2023.
 44. ^ a b c d e f g h i j xaydungchinhsach.chinhphu.vn (3 tháng 11 năm 2023). “Dự kiến tên mới của các xã sau sắp xếp ở Hải Dương”. xaydungchinhsach.chinhphu.vn. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 45. ^ baohaiduong.vn (16 tháng 10 năm 2023). “Vì sao TP Hải Dương đề nghị không sáp nhập 4 phường trung tâm?”. baohaiduong.vn. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 46. ^ “4 xã, thị trấn ở Cẩm Giàng thuộc diện sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025”. baohaiduong.vn. 3 tháng 10, 2023.
 47. ^ “Thị trấn Phú Thái mở rộng thêm gần 1.700 ha”. Báo Hải Dương điện tử. 17 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2023.
 48. ^ “Mở rộng thị trấn Ninh Giang”. Báo Hải Dương điện tử. 3 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2023.
 49. ^ a b “Sắp xếp đơn vị hành chính: Tăng tính hiệu quả công việc ngay từ cơ sở”. Báo Lao động. 5 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 50. ^ a b “Bộ Nội vụ đồng ý phương án mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương”. Cổng tin tức thành phố Hải Phòng. 30 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 51. ^ “Hải Phòng dự định sắp xếp xã, phường khi huyện Thủy Nguyên lên thành phố”. Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh. 11 tháng 5 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2023.
 52. ^ “Tham gia tên gọi của các khu vực dự kiến sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới”. Cổng tin tức thành phố Hải Phòng. 11 tháng 5 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2023.
 53. ^ “Hưng Yên: Đến năm 2025 có 22 xã thuộc diện phải sáp nhập”. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2023.
 54. ^ “UBND thành phố Hưng Yên báo cáo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025”. 6 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 55. ^ “Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Nam Định”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 56. ^ “Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 57. ^ “Nam Định: Không đưa 8 xã của các huyện Nam Trực, Vụ Bản vào đề án mở rộng TP Nam Định”. Báo Đại đoàn kết điện tử. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2023.
 58. ^ “Thành phố Nam Định lấy ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã giai đoạn 2023–2025”. Cổng thông tin điện tử thành phố Nam Định.
 59. ^ “Huyện Giao Thủy thông qua chủ trương và dự kiến phương án sáp nhập các xã, thị trấn giai đoạn 2023–2025”. Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2023.
 60. ^ “Huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và thống nhất phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023–2025”. Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2023.
 61. ^ “Huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2030”. Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2023.
 62. ^ Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nam Trực, giai đoạn 2023- 2025
 63. ^ “Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2030”. Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2023.
 64. ^ “Huyện Vụ Bản triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 – 2030”. Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2023.
 65. ^ “Huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030”. Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2023.
 66. ^ “Hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên giai đoạn 2023-2025”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 67. ^ a b c d e f xaydungchinhsach.chinhphu.vn (10 tháng 1 năm 2024). “Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình”. xaydungchinhsach.chinhphu.vn. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2024.
 68. ^ “Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 69. ^ “Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 70. ^ “Vĩnh Phúc có 22 xã thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính”. Báo Pháp luật điện tử. 2 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 71. ^ a b c d e f Trí, Dân (10 tháng 10 năm 2023). “Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023 - 2025”. Báo điện tử Dân Trí. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 72. ^ https://laodong.vn/thoi-su/sap-xep-don-vi-hanh-chinh-ha-tinh-co-the-se-giam-2-huyen-1256163.ldo
 73. ^ Cafeland.vn. “Hé lộ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Tĩnh - CafeLand.Vn”. Tin nhanh bất động sản CafeLand. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 74. ^ a b Phạm Bằng (5 tháng 10 năm 2023). “UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính”. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2023.
 75. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Nhật Lệ (20 tháng 9 năm 2023). “Danh sách 89 đơn vị hành chính tại Nghệ An thuộc diện phải sắp xếp”. Báo Nghệ An điện tử. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2023.
 76. ^ “Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023, định hướng đến năm 2030”. Thư viện pháp luật. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 77. ^ “Nghệ An: Thống nhất phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh”. Báo Lao động điện tử. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2023.
 78. ^ “Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu nghe và cho ý kiến về kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 – 2030”. Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu. 30 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 79. ^ “Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành triển khai phương án sáp nhập xã giai đoạn 1 từ 2023-2025”. Cổng thông tin điện tử huyện Yên Thành. 17 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 80. ^ a b “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Trị”. Xây dựng chính sách. 10 tháng 1 năm 2024. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2024.
 81. ^ Song Khánh (4 tháng 10 năm 2023). “Thanh Hóa có 4 đơn vị hành chính cấp huyện, 267 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn”. Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2023.
 82. ^ “Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa”. Báo Thanh Hóa điện tử. ngày 29 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2022.
 83. ^ a b c d e f g h i j “Sắp xếp đơn vị hành chính: Sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa”. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 84. ^ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-1-2-2024-thanh-hoa-co-don-vi-hanh-chinh-moi-119231223123908615.htm
 85. ^ https://kinhtedothi.vn/56-dia-phuong-da-co-phuong-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa.html
 86. ^ “Sắp xếp đơn vị hành chính: Sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa”. xaydungchinhsach.chinhphu.vn. 3 tháng 10, 2023.
 87. ^ VnExpress (29 tháng 12 năm 2022). “Đề xuất Thừa Thiên Huế đổi tên là 'thành phố Huế' khi trực thuộc Trung ương”. vnexpress.net. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2023.
 88. ^ VnExpress (8 tháng 11 năm 2022). “Thừa Thiên Huế lên phương án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. vnexpress.net. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 89. ^ “Hướng tới kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả”. BBD-Tin tức hay. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2023.
 90. ^ thuvienphapluat.vn. “Quyết định 1619/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 2030”. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2024.
 91. ^ “UBND TP QUY NHƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÔ. binhdinh.gov.vn. 22 tháng 9 năm 2023. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2023.
 92. ^ Thu Hà. “Quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính linh hoạt, hợp lý”. Báo Bình Thuận online. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2023.
 93. ^ Quế Hà. “Đề nghị mở rộng TP.Phan Thiết và sáp nhập Hàm Tân, La Gi”. Báo Thanh niên online. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2023.
 94. ^ “Để Phan Thiết phát triển xứng tầm: Mở rộng không gian thành phố”. Báo Bình Thuận online. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2023.
 95. ^ a b c plo.vn (27 tháng 10 năm 2023). “Bình Thuận sẽ sáp nhập 4 xã và 1 thị trấn của hai huyện vào TP Phan Thiết”. plo.vn. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 96. ^ “16 phường tại Đà Nẵng có thể phải sáp nhập”. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. 20 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 97. ^ thanhnien.vn (13 tháng 9 năm 2023). “TP.Nha Trang lên phương án sắp xếp phường, xã như thế nào?”. thanhnien.vn. Truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2023.
 98. ^ “NTO - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Có 3 phường được sắp xếp lại đơn vị hành chính”. Báo Ninh Thuận. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 99. ^ “Lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2023.
 100. ^ “Sáp nhập hai huyện ở Quảng Nam dôi dư 182 lãnh đạo”. Báo điện tử Vietnamnet. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2023.
 101. ^ “Quảng Nam sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn”. Báo Tuổi trẻ điện tử. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2023.
 102. ^ “Sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, làm cơ sở xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2023.
 103. ^ a b c d e f g “Quảng Nam sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn”. Tuổi Trẻ Online. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 104. ^ “Quảng Nam có 17 đơn vị hành chính cần phải sắp xếp”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 105. ^ “Thành phố Quảng Ngãi đề xuất nhập hai phường Nguyễn Nghiêm và Trần Hưng Đạo vào phường Lê Hồng Phong”. Cafeland. 31 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2023.
 106. ^ Hoàng Thanh (31 tháng 7 năm 2023). “Đắk Nông có 2 đơn vị cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại”. Báo Đăk Nông. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 107. ^ “Lâm Đồng: Mở rộng 2 thành phố, sáp nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 huyện”. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 108. ^ “Lâm Đồng: Sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt”. Báo Quân đội Nhân dân.
 109. ^ “Lâm Đồng: TP.Bảo Lộc trở thành đô thị tiệm cận loại 1 vào năm 2040”. 7 tháng 7 năm 2023. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 110. ^ a b “Lộ trình nào cho việc sắp xếp, sáp nhập các huyện và xã?”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 111. ^ “Lâm Đồng: Huyện Đức Trọng đề xuất sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã - CafeLand.Vn...”. Tin nhanh bất động sản CafeLand. Truy cập 3 tháng 10 năm 2023.
 112. ^ a b c d e “Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập 2 huyện và sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã”. Báo điện tử Tiền Phong. 31 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2023.
 113. ^ Kim Phụng (7 tháng 1 năm 2022). “Đồng Xoài đề xuất mở rộng địa giới hành chính”. Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2023.
 114. ^ Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước. Công văn số 1327/SNV-XDCQ ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
 115. ^ Mạnh Hà (7 tháng 11 năm 2013). “Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2030”. Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước.
 116. ^ a b Tỉnh ủy Bình Phước (3 tháng 11 năm 2023). “Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 3 tháng 11 năm 2023 – Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI: Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2030” (PDF). Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước.
 117. ^ “Biên Hòa đề xuất tách, nhập 18 phường ra sao?”. Báo điện tử Tiền Phong. 30 tháng 9 năm 2023. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2023.
 118. ^ Huy, Thanh (30 tháng 9 năm 2023). “Quyền chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Đồng Nai”. Báo Kinh tế đô thị - Đọc tin tức thời sự kinh tế 24h mới nhất. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2023.
 119. ^ “TP.HCM: Các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận thuộc diện sắp xếp lại”. Báo Tuổi trẻ Online. 3 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.
 120. ^ “Những phường nào ở Cần Thơ thuộc diện sắp xếp, sáp nhập?”. 5 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2023.
 121. ^ a b c d “Cần Thơ quy hoạch và thành lập thị xã Phong Điền”. Báo Người Lao động. 20 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2023.
 122. ^ “Thành phố Sóc Trăng dự kiến sát nhập Phường 1 với Phường 9 thành đơn vị hành chính mới”. soctrang.dcs.vn. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2023.
 123. ^ “Mở rộng địa giới thành phố Trà Vinh”. Báo điện tử Tiền Phong. 28 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2023.
 124. ^ HĐND tỉnh Bạc Liêu (28 tháng 10 năm 2023). “Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Thư viện Pháp luật.
 125. ^ Đức Bình (17 tháng 11 năm 2023). “Sẽ nhập phường Vĩnh Thanh Vân với phường Vĩnh Bảo của TP. Rạch Giá”. Báo Kiên Giang.
 126. ^ “Lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 – 2025”. Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. 18 tháng 8 năm 2023. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 1 năm 2024. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2024.