Nga Bạch là một thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Nga Bạch
Xã Nga Bạch
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
HuyệnNga Sơn
Địa lý
Diện tích2,96
Dân số
Tổng cộng7.719 người (1999)[1]
Mật độ2.608
Khác
Mã hành chính16120[2]
Mã bưu chính44408

Thông tin địa lý sửa

Xã Nga Bạch có diện tích: 2,96 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Nga Bạch có dân số 7.719 người[1]. Đây là một trong những xã có mật độ dân số cao nhất huyện Nga Sơn.

Xã Nga Bạch nằm ở phía nam huyện Nga Sơn. Địa giới hành chính như sau:

Hành chính sửa

Năm 1977, huyện Nga Sơn sáp nhập với huyện Hà Trung thành huyện Trung Sơn, xã Nga Bạch thuộc huyện Trung Sơn. Năm 1982 huyện Trung Sơn chia tách thành hai huyện như cũ, xã Nga Bạch lại thuộc huyện Nga Sơn.

Xã Nga Bạch ngày nay gồm các làng (thôn):

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính
1 Thôn Bạch Hải 444081
2 Thôn Bạch Đằng 444082
3 Thôn Bạch Thắng 444083
4 Thôn Bạch Hùng 444084
5 Thôn Bạch Đông 444085
6 Thôn Bạch Thái 444086
7 Thôn Bạch Trưng 444087
8 Thôn Bạch Triệu 444088
9 Thôn Bạch Thành 444089

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Tổng cục Thống kê

Liên kết ngoài sửa