Trung Sơn (huyện)

Huyện cũ thuộc tỉnh Thanh Hóa

Trung Sơn là một huyện cũ của tỉnh Thanh Hóa, tồn tại từ ngày 5 tháng 7 năm 1977[1] đến ngày 30 tháng 8 năm 1982.[2]

Địa lý

sửa

Huyện Trung Sơn nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Lịch sử

sửa

Huyện Trung Sơn được thành lập ngày 5 tháng 7 năm 1977 trên cơ sở sáp nhập huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn.[1]

Sau khi hợp nhất, huyện Trung Sơn có thị trấn Nông trường Hà Trung và 51 xã: Ba Đình, Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Dương, Hà Đông, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lan, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Hưng, Nga Liên, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Phú, Nga Tân, Nga Thái, Nga Thạch, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Ngày 29 tháng 8 năm 1980, chia xã Hà Dương thành hai xã lấy tên là xã Hà Dương và xã Quang Trung.[3]

Ngày 18 tháng 12 năm 1981, sáp nhập thị trấn Nông trường Hà Trung và 2 xã: Hà Lan và Quang Trung vào thị xã Bỉm Sơn.[4]

Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Trung Sơn gồm 50 xã: Ba Đình, Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Dương, Hà Đông, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Hưng, Nga Liên, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Phú, Nga Tân, Nga Thái, Nga Thạch, Nga Thành, Nga Thành, Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Ngày 30 tháng 8 năm 1982, huyện Trung Sơn chia thành hai huyện Hà Trung và Nga Sơn như cũ[2]:

  • Huyện Hà Trung có 19 xã: Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Đông, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Tiến, Hà Vinh, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Yên Dương, Yến Sơn.
  • Huyện Nga Sơn có 23 xã: Ba Đình, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Phượng, Nga Tân, Nga Thạch, Nga Thái, Nga Thắng, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Chú thích

sửa
  1. ^ a b “Quyết định 177-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa”.
  2. ^ a b “Quyết định 149-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và đổi tên huyện Đông Thiệu thuộc tỉnh Thanh Hóa”.
  3. ^ “Quyết định 278-CP năm 1980 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hóa”.
  4. ^ “Quyết định 157-HĐBT năm 1981 về việc thành lập thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa”.

Xem thêm

sửa